Tvångsförsäljning vid samägande

2015-03-19 i Fastighet
FRÅGA
Jag är delägare i ett fritidshus tillsammans med min exsambo och ytterligare ett par, äger 25 procent och vill bli utköpt. Mitt ex har gett mig ett skambud i mitt tycke, men jag vill ha marknadsvärde. Hur går jag tillväga?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Frågor om samäganderätt regleras i samäganderättslagen. Om samarbetet mellan delägarna i en fastighet inte fungerar erbjuder lagens 6 § en möjlighet till tvångsförsäljning om en av delägarna begär det. Det går till så att man går till tingsrätten och begär att den samägda egendomen ska säljas på offentlig auktion. Övriga delägare kan inte hindra detta förfarande, utan bara skjuta upp det om man kan visa att det finns synnerliga skäl för detta. Synnerliga skäl kan exempelvis vara att ett rimligt pris inte kan uppnås p.g.a. lågkonjuktur eller sociala faktorer.

Detta kan vara värt att beakta då ni förhandlar om utköp.

Med vänlig hälsning,

Karl Risberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll