Tvångsförsäljning och utköp ur samäg fastighet

2016-06-08 i Samägandeavtal
FRÅGA
Hej. jag ska lösa ut min bror från en fastighet. Om min bror vägrar bli utlöst till det pris som två oberoende värderare kommer överens om, kan han tvinga huset till försäljning då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,

När två eller fler gemensamt äger en fastighet blir samäganderättslagen tillämplig. Enligt huvudregeln som stadgas i 2 § samäganderättslagen ska beslut angående fastigheten fattas med alla delägares samtycke. I 6 § stadgas dock en rätt för var och en av delägarna att ensam ansöka hos domstol om försäljning genom offentlig auktion, detta gäller dock inte om en annan delägare visar på synnerliga skäl mot en försäljning.

Vad som utgör synnerliga skäl ska avgöras från fall till fall. Det kan till exempel vara att delägaren på grund av ett särskilt dåligt konjunkturläge eller andra speciella förhållanden gör en förlust vid försäljningen. Det kan även vara fråga om sociala förhållanden, men praxis har ställt höga krav för att det ska anses vara synnerliga skäl mot försäljning.

Om det skulle bil så att försäljning kommer till stånd så har resterande delägare rätt att lägga bud. Om ert bud är det högsta så säljs fastigheten till er. Kostnader för försäljning, värdering, annonsering mm. ska delägarna dela på i förhållande till deras andel av fastigheten enligt 15 § samäganderättslagen.

Jag hoppas med detta att ni har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sarmad Abdul Nabi
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (560)
2021-01-10 Samäganderättsavtal - hur och varför?
2021-01-01 Tvångsförsäljning av bostadsrätt
2020-12-30 Vem har rätt till en katt efter separation, om katten är köpt gemensamt?
2020-12-28 Rätten för en delägare att tvinga försäljning och priset på denne.

Alla besvarade frågor (88087)