Tvångsförsäljning i konkurrens med klyvning

2016-11-24 i Klyvning
FRÅGA
En av fem delägare har via sin advokat vänt sig till Tingsrätten om förordnande av god man och offentlig auktioin enligt samäganderättslagen. Övriga fyra delägare, som motsätter sig försäljning av helheten på offentlig auktion, har vänt sig till Lantmäteriet och fått ett ärendenummer med begäran om sammanslagning och klyvning. Vad har företräde? Kan Tingsrätten sätta igång en God man även om en ansökan enligt ovan ligger hos Lantmäteriet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om en delägare till en samägd fastighet har ansökt om att tingsrätten ska utse en god man för försäljning, men de andra hellre vill se om ett klyvningsförfarande är tillämpligt, måste detta påkallas inför tingsrätten innan frågan om god man ska utses är avgjord.

Det som reglerar detta är 7 § samägandelagen, ur vilken vi kan utläsa att

Är samfälld fastighet sådan, att tillämpning av förskrifterna om klyvning kan ifrågakomma, och har delägare i fastigheten gjort ansökan om fastighetens försäljning; vill annan delägare att gemenskapen skall upplösas genom klyvning, give det tillkänna, innan ansökningen varder av första domstol avgjord. Upplyses, att klyvning blivit i laga ordning sökt, låte rätten frågan om försäljning vila, till dess sig visat, huruvida på den ansökan klyvning kommer till stånd; är ej ansökan om klyvning gjord, give rätten nödig tid därtill. Kommer någon i högre rätt och visar, att klyvning blivit sökt, må fastigheten ändock gå till försäljning, evad klyvningen kommer till stånd eller icke.

Lagtexten är kanske något krångligt skriven, men betyder i helhet det som står ovan, det vill säga att ansökan om klyvning kommer till tingsrättens kännedom innan de fattar beslut om försäljningen, ska de vänta på vad resultatet av klyvningsansökan blir. Överklagas beslutet, kan fastigheten ändå försäljas, vare sig ni beviljats klyvning eller inte.

Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen. Vill du kontakta någon av våra jurister, når du dem på www.lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning,

Anonym Anonym
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Klyvning (23)
2020-01-31 Hur kan en angripa ett beslut om fastighetsklyvning efter det att överklagandetiden passerat?
2019-07-09 Värderas lotterna vid klyvning av fastighet?
2019-04-15 Kan man köpa en del av en fastighet utan att klyva fastigheten?
2019-03-22 Kan övriga delägare stoppa en klyvning av fastighet?

Alla besvarade frågor (88282)