FrågaFASTIGHETSRÄTTKlyvning17/03/2022

Klyvning i stället för offentlig auktion

Vi är tre delägare till en fastighet som är taxerad som lantbruksfastighet. Vi vill dela den i tre likvärdiga delar, men två delägare vill sälja på offentlig auktion.

Min fråga är om vi kan och har rätt att ansöka om att avstycka vår del, dvs en värdemässig tredjedel där vårt hus ligger, sedan ansökan om offentlig auktion sänts in. De övriga motsätter sig detta.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag inleder med en sammanfattning av mitt svar och utvecklar det sedan.

Sammanfattning

Ni kan ansöka om klyvning fram till det att domstolen förordnar om offentlig auktion. Att ansökan om försäljning skickats in är alltså inte ett hinder mot att ansöka om klyvning. Om ni ansöker om klyvning kommer auktionsansökan vilandeförklara tills klyvningsärendet avgjorts.

Utvecklat svar

Offentlig auktion

När man samäger egendom blir samäganderättslagen (1904:48 s.1), SÄL, tillämplig. Enligt SÄL 6 § kan en delägare ansöka om att bjuda ut egendomen på offentlig auktion.

Klyvning

Avstyckning kommer i fråga när samtliga fastighetsägare är överens om den lösningen, vilket jag uppfattar det som att fallet inte är. I stället blir klyvning aktuellt. Klyvning av fastighet regleras i fastighetsbildningslagen (1979:988), FBL, 11 kap. En delägare i fastigheten få ansöka om klyvning enligt FBL 11 kap 1 §. Kl

Klyvning har företräde

Det finns regler i nämnda lagar som förenklat uttryckt ger klyvning företräde framför försäljning på offentlig auktion.

I SÄL 7 § anges, på lite svårförståeligt språk, att om någon sökt om auktionsförsäljning så kan en delägare som i stället vill klyva fastigheten (du) invända med att den vill klyva fastigheten i stället. Detta måste man invända med innan domstolen förordnar om auktionsförsäljning. Om ansökan om klyvning inte gjorts ska domstolen ge en tidsfrist att söka om det. För att försäkra dig om att klyvningsansökan får företräde gäller det dock att lämna in den så snart som möjligt.

Innan domstolen har förordnat om offentlig auktion kan du alltså söka om klyvning, och om du invänder i domstolen kommer den att vilandeförklara auktionsförfarandet till dess att klyvningsansökan har behandlats. Om klyvningen lyckas faller ansökan om auktion.

I FBL 11 kap 3 § anges att även om domstol förordnat om auktion får klyvning ske, om den som vill klyva (du) kan visa att försäljning inte skett. Att använda denna möjlighet är den absolut sista utvägen, och man kommer behöva tävla tidsmässigt mot auktionen för att klyva. Det är alltså bättre att ansöka innan domstolen förordnat om auktion.

Vad ni bör göra

Så snart som möjligt bör ni alltså söka om klyvning av fastigheten. För att hindra auktion måste klyvningen gå igenom, om klyvningen misslyckas fortsätter auktionsförfarandet. Det kan därför vara en god idé att anlita någon som har kunskap om klyvningar för att utforma handlingarna, och hjälpa till i domstol.

Uppföljning

Du har valt 30 minuters telefonuppföljning. Jag föreslår att jag ringer på måndag (21/3) kl 12.00. Jag ringer från dolt nummer. Om tiden inte passar, eller om du har någon följdfråga, är du varmt välkommen att kontakta mig på vidar.wicklund@lawline.se. Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Vidar WicklundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Klyvning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000