Tvångsförsäljning av samägt hus som delägarna bor i

2016-08-04 i Samägandeavtal
FRÅGA
Jag äger ett halvt hus. Nu vill den andra delägaren sälja till ett högre pris än vad jag kan betala. Kan det tvingas fram en försäljning? Kan jag tvingas flytta mot min vilja?Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mitt svar är uppdelat på fem delar. Först redovisar jag vilka regler som gäller. Därefter förklarar jag vilka möjligheter den andra delägaren har att tvinga fram en försäljning, samt om du kan tvingas flytta från huset. Sedan avslutar jag dels med vissa tips om äldre svar på Lawline för det fall att du vill läsa mer, och en kort sammanfattning av det viktigaste.

Vilka regler gäller?

När två personer tillsammans äger samma sak föreligger s.k. samäganderätt. Då gäller lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt (samäganderättslagen), jämför med dess 1 §.

Tvångsförsäljning på offentlig auktion

En delägare kan hos behörig domstol ansöka om att hela den samägda saken ska försäljas på offentlig auktion, enligt 6 § samäganderättslagen. Möjligheten till tvångsförsäljning kan dock avtalas bort.

Som jag förstår det finns inget sådant avtal i ditt fall, varför den andra delägaren kan tvinga fram en försäljning av hela huset. Den andra delägaren kan dock inte tvinga fram en försäljning av bara din hälft med stöd av nämnda paragraf. Vederbörande kan heller inte på annat sätt än genom 6 § samäganderättslagen tvinga fram en försäljning av hela huset, i princip.

När det gäller fastigheter kan en tvångsförsäljning till viss del förhindras om fastigheten kan klyvas. Enligt 7 § samäganderättslagen kan då den delägare som inte har ansökt om tvångsförsäljning tillkännage att han eller hon vill att samäganderättsförhållandet ska upplösas genom klyvning istället för tvångsförsäljning. För att domstolen ska låta frågan om tvångsförsäljning vila krävs då att delägaren i rätt ordning har ansökt om klyvning.

Kan du tvingas att flytta?

Under samägandeförhållandet förvaltas godset genom enighet, enligt 2 § samäganderättslagen – om ni inte har kommit överens om något annat. Det kan då vara svårt att för den andra delägaren att tvinga dig att flytta.

Om däremot huset blir sålt på offentlig auktion kommer du inte att ha något hyresrättsligt besittningsskydd mot den nya ägaren (det kom Högsta domstolen fram till i NJA 1952 s. 37). Efter en sådan försäljning har du alltså ingen rätt att sitta kvar i huset, varför det går att t.ex. ansöka om avhysning hos kronofogdemyndigheten för att tvinga dig att flytta.

Äldre svar på Lawline

Din fråga behandlas också delvis i en del äldre svar på Lawline, se t.ex. de följande: Försäljning av samägd fastighet, Samägande av fastighet, Samägare av fastighet, försäljning och klyvning, Samäganderätt till bostadsrätt.

Sammanfattning

Den andra delägaren kan tvinga fram en försäljning av hela huset. Efter en sådan försäljning kan den nya ägaren tvinga dig att flytta bort.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med samäganderätt är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (570)
2021-03-06 Hyra ut samägd fastighet till delägare och hur påverkar det utköp?
2021-02-28 Samäganderättsavtal
2021-02-28 Tvångsinlösen av samägd fastighet
2021-02-17 Kan jag tvingas sälja vårat samägda hus?

Alla besvarade frågor (89961)