Tvångsförsäljning av samägd gård

Hej

jag äger en gård där vi har lån på ca 6,8 miljoner kr jag och mitt ex äger den 50/50 och har separerat sedan ett tag sedan. under tiden har jag bott där och amorterat och betalt alla lån.

nu har vi provat sälja den för 7,2 miljoner men det har inte gått.

Nu vill hon gå ut med 6 miljoner vilket gör att vi kommer förlora minst 1 miljon.

är jag tvungen till att gå med på att sälja den med så stor förlust.

HK

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Eftersom du och ditt ex är hälften ägare av gården blir samäganderättslagen tillämplig. Enligt huvudregeln i 2 § gäller det att samtliga delägare måste vara överens för att göra någonting. Vill ditt ex således sänka utgångspriset måste ni enligt huvudregeln vara överens om detta. Det finns dock ett undantag från huvudregeln i 6 § som möjliggör för en delägare att hos tingsrätt ansöka om att de ska bevilja en tvångsförsäljning av fastigheten på offentlig auktion. Du som delägare kan endast hindra detta om det finns synnerliga skäl för anstånd, det vill säga synnerliga skäl för tingsrätten att inte bevilja en försäljning. Synnerliga skäl för anstånd har i praxis ansetts vara då en delägare på grund av konjunkturläget gör förlust. Anstånd innebär dock att man bara får mer tid på sig och det har i praxis påtalats att hindret endast ska vara tillfälligt och övergående. Enligt 9 § kan du som delägare yrka på att tingsrätten ska fastställa ett pris som fastigheten inte får säljas under, vilket är en möjlighet för dig att göra för att motverka en alltför stor förlust av fastigheten. Om försäljning beviljas av rätten kommer en god man att utses som sköter försäljningen.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000