Tvångsförsäljning av samägd fastighet

2015-06-30 i Fastighet
FRÅGA
Jag äger 50% av ett sommar hus på västkusten tillsammans med mina systrar, den andra hälften ägs av en släkting som inte varit där på 20 år och inte heller har betalat något för den, kostnader utbyggen mm.Nu vill släktingen att vi ska köpa ut henne vilket vi inte har råd med inte ens om det blir till taxeringsvärdet som det står i avtalet.Hon hävdar att avtalet är ogiltigt, det skrevs på av henne och min mor när de ärvde at min morfar. Där står även att:Ingen av delägarna äger rätt till att med åberopandeet av lag om samäganderätt 1904 § 6 hos rätten söka fastigheten skall utbjudas å offentlig försäljning.Vad innebär detta?Kan vi tvingas sälja hela huset, trots det som står i avtalet?
SVAR

Hej! Tack för din fråga.

Bestämmelser om samägande återfinns i lagen om samäganderätt. Nämnda lag är dispositiv, vilket betyder att det står delägare fritt att avtala bort eller modifiera dess bestämmelser genom avtal.

Klausulen innebär, precis som du antyder, att ni har avtalat bort möjligheten för en enskild delägare att åberopa den rätt till s.k. tvångsförsäljning som annars tillkommer vederbörande enligt 6 § lagen om samäganderätt.

Din släkting har, som du skriver, undertecknat avtalet och det finns ingenting i din fråga som tyder på att avtalet skulle vara ogiltigt. Hon kan därför inte utnyttja möjligheten till tvångsförsäljning.

Tveka inte att höra av dig om du har ytterligare frågor.

Med vänliga hälsningar,

Viktor Friberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll