Tvångsförsäljning av samägd fastighet

2015-01-20 i Samägandeavtal
FRÅGA
Vi är några syskon som delar en skogsfastighet. Den är visst för liten för att kunna delas så att de andra kan sälja och jag behålla min del. Jag har inte råd att köpa dem ut, kan de andra tvinga mig till att sälja?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Du och dina syskon äger en fastighet tillsammans. Regler om sammägande finns i samäganderättslagen, som du kan hitta här. Lagen är dispositiv vilket innbär att den endast gäller om delägarna inte avtalat om andra villkor för samägandet. Detta innebär att om ni har avtalat om vilka villkor som ska gälla för det fall en eller ett par av delägarna vill sälja fastigheten kommer erat avtal att gälla.

För det fall att ni inte har ett avtal måste alla delägare samtycka till alla förfoganden över fastigheten enligt 2 §. Alla delägare kan däremot fritt sälja sin egen idéella andel i fastigheten utan de andra deläganras samtycke. Alla delägare kan dock påkalla att fastigheten ska försäljas vid en offentlig auktion, 6 §. En försäljning på en offentlig auktion kommer då att ske efter att den som önskar detta gjort en ansökan hos tingsrätten. En delägare kan förhindra försäljning om denne kan visa att det finns synnerliga skäl för anstånd med försäljningen. Det ställs höga krav på vilka skäl som accepteras, och regeln tar i första hand sikte på situationer där det går att anta att priset kommer att bli mycket lågt och att försäljningen därmed medför en påtaglig förlust.

Det är alltså möjligt för dina syskon att tvinga fram en försäljning av fastigheten. Priset vid offentliga auktioner brukar dock understiga marknadsvärdet vilket gör att de kanske inte vill vidta den åtgärden. Om de ändå gör kan du begära att fastigheten inte ska säljas för mindre än ett minimipris som fastställs av tingsrätten, 9 §.

Vänligen,

Benjamin Svensson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (523)
2020-07-02 Vad bör ingå i ett samägandeavtal?
2020-06-30 Vem får behålla gemensam hund vid avslutat förhållande?
2020-06-30 vad gäller om en person vill sälja en sommarstuga men inte den andra?
2020-06-29 Kan jag behålla min andel av samägd fastighet vid tvångsförsäljning?

Alla besvarade frågor (81763)