Tvångsförsäljning av samägd fastighet

2014-12-24 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag och mitt ex äger en fastighet tillsammans med 50% var. Vi har lån på 550.000 och fastigheten är värd ca. 600.000. Banken beviljar inte att han tar över min del av lånen, och han vägrar sälja. För tillfället sköter han kostnaderna för lånen, men jag vill bli kvitt dem för att börja om på nytt. Vad har jag för alternativ när han inte går att resonera med? Kan jag tvinga fram en försäljning? Och i så fall hur går jag till väga? MvH Patima
SVAR

Hej, och tack för din fråga!


När två personer tillsammans äger en fastighet, regleras förhållandet i samägandelagen (här). Huvudregeln är enligt 2 § att samtliga ägare måste samtycka till olika åtgärder med egendomen, däribland en "total" försäljning. Det finns dock en möjlighet enligt 6 § samma lag för varje delägare att ansöka hos domstolen att egendomen säljs genom offentlig auktion. I så fall säljs alltså hela fastigheten, och det blir inga problem att betala av lånet. Om en annan delägare kan visa på "synnerliga skäl för anstånd" kan dock sådan försäljning inte ske. Dessa synnerliga skäl varierar från fall till fall, men ett exempel på vad som har ansetts vara sådana skäl är att det har varit ett särskilt dåligt konjunkturläge och att annan delägare därför skulle göra ekonomisk förlust. Tänkbart är också att det kan beaktas om en av delägarna bor på fastigheten. Om några sådana skäl föreligger, kan man naturligtvis ändå ansöka om försäljning senare.

Rent praktiskt innebär en försäljning att värdering måste företas, likaså annonsering och andra kostnader. Dessa kostnader delas enligt 15 § samägandelagen mellan er som är samägare (i ert fall 50/50). Självklart delas inkomsten för försäljningen på samägarna, vilket innebär att ni får hälften var.

Sammanfattningsvis kan du ansöka hos domstolen om att fastigheten skall säljas på offentlig auktion.
En annan sak är att du självklart i teorin får sälja din andel när du vill och till vem du vill, men att sälja 50 % av en fastighet till någon utomstående blir ju sällan aktuellt.

Lycka till, och hoppas att svaret är till någon hjälp!

Hälsingar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1952)
2020-07-08 Gäller nyttjanderätt vid överlåtelse av sommarstuga?
2020-06-30 En störande granne?
2020-06-29 Allemansrätten och bryggor på privatägd mark
2020-06-29 Förköpsrätt av fastighet

Alla besvarade frågor (81765)