Tvångsförsäljning av samägd fastighet

Vi är 4st syskon som fått en sommarstuga i gåva av vår mor. Nu vill min bror gå ur och kontaktat en mäklare som TROR att den är värd 800 000 (taxv 450 000kr). Måste jag gå med på att lösa ut han, har inga möjligheter att ta lån.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

När en fastighet ägs gemensamt av två eller flera personer blir samägandelagen tillämplig.

Enligt 2 § samägandelagen är huvudregeln att en åtgärd som rör den gemensamma egendomen som helhet kräver samtliga parters samtycke. Däremot stadgas i 6 § samma lag att var och en av delägarna i en samägd fastighet har rätt att ansöka till domstol om att godset för gemensam räkning ska utbjudas till försäljning på offentlig auktion. Hela fastigheten bjuds då ut till försäljning. Ett förordnande om försäljning får dock inte meddelas om någon av delägarna kan visa på synnerliga skäl för anstånd. Vad som utgör synnerliga skäl får avgöras från fall till fall. Man har också rätt att avtala om att delägare inte ska få utnyttja den förstnämnda rättigheten. Enligt 9 § samma lag har var och en av de andra delägarna rätt att yrka att man fastställer ett pris under vilket egendomen inte får säljas.

Alltså kan er bror ansöka till domstolen om en försäljning av fastigheten på offentlig auktion om ni inte går med på att köpa ut honom. Om det går så långt som till auktion har även ni delägare rätt att lägga bud.

Vid en eventuell offentlig auktion måste en ordentlig värdering göras precis som vid en ”vanlig” försäljning. De kostnader som uppstår i samband med auktionen (värdering, annonser etc.) ska betalas av samtliga delägare i förhållande till var och ens andel i fastigheten, 15 § samägandelagen. Det saknar betydelse vem som har begärt försäljningen.

Så om du inte vill att fastigheten ska läggas ut på offentlig auktion (under förutsättning att din bror ansöker om det) så måste du tyvärr gå med på att lösa ut din bror.

Samägandelagen hittar du https://lagen.nu/1904:48_s.1.

Vänligen,

Linda DavidssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000