FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt08/10/2014

Tvångsförsäljning av samägd fastighet

4 syskon äger en fritidsfastighet tillsammans. Ett av syskonen vill sälja fastigheten. Ett av syskonen vill inte sälja. Två av syskonen vacklar. Kan det syskon som vill sälja fastigheten framtvinga en försäljning på marknadsvillkor, och om nu detta är möjligt, hur förfar man vid en sådan försäljning? Det finns inga avtal om hur en försäljning ska gå till. Det syskon som vill sälja, har för 5 år sedan skriftligt föreslagit en försäljning inom 5 - 7 år, men ingen av de övriga har reagerat. egentligen, och inget syskon har skriftligt motsagt en försljning

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga. 

När det gäller möjligheten att tvinga fram en försäljning kan den/de som vill sälja mot de andra delägarnas vilja ansöka hos Tingsrätten om att de ska bevilja en försäljning av hela fastigheten med stöd av 6 § Samäganderättslagen. En/flera delägare som motsätter sig försäljning kan bara hindra det om han eller hon kan visa synnerliga skäl för anstånd, alltså att det finns synnerliga skäl för att tingsrätten inte ska bevilja försäljning. Anstånd innebär att försäljningen skjuts upp, och skälet för anstånd ska vara övergående. 

Enligt 9 § kan en eller flera delägare yrka på att rätten ska fastställa ett pris under vilket fastigheten inte får säljas. Om rätten beviljar en försäljning, så sköts den av en god man som utses av rätten, och kostnaderna för god man och försäljning delas mellan er delägare utefter hur stor del av fastigheten ni äger. När fastigheten säljs så sker det på offentlig auktion, så priset bestäms av buden på auktionen - alltså att marknaden styr. De delägare som vill kan naturligtvis bjuda på auktionen. 

Så för att få till stånd en försäljning får den/de delägare som vill sälja ansöka om tillstånd för det hos tingsrätten.

Vänligen, 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”