Tvångsförsäljning av samägd egendom trots förköpsklausul?

2017-10-31 i Samägandeavtal
FRÅGA
Tre familjer (6 personer) samäger ett fritidshus och har upprättat ett samägandeavtal med förköpsrätt till övriga delägare om någon vill sälja sin andel. Nu vill två familjer (4 av delägarna) sälja och har erbjudit de övriga att köpa ut efter värdering. Ett problem har uppstått i och med att de två som erhållit erbjudandet inte kan bestämma sig. Det finns ingen tidsfrist angiven i avtalet, finns det någon praxis? Avsikten att sälja meddelades i början av juni och det har nu gått 4 månader utan besked. Mycket tacksam för svar eftersom vi anser att förutsättningarna att sälja ett fritidshus i fjällen blir sämre ju senare på hösten vi startar förfarandet.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Samägande av fastighet regleras i samäganderättslagen. Lagstiftningen är dispositiv, vilket innebär att det går att avtala om andra villkor än vad som uppställs i lagstiftningen. Jag antar i det följande, att det i avtalet inte tagits in en bestämmelse om hur lång tid ett erbjudande om förköp ska kvarstå.

I de fall någon vill bli överlåta sin del av en samägd fastighet finns det alternativa tillvägagångssätt. Det enklaste vore givetvis om de som erbjudits att köpa ut övriga delägare gör så. Trots att det tagits in en klausul om förköpsrätt i samäganderättsavtalet, kan dock ansökan om tvångsförsäljning ske (se NJA 1984 s. 673). De som vill överlåta sin andel har alltså rätt att, utan övriga ägares samtycke, försälja fastigheten i en så kallad tvångsförsäljning (6 § samäganderättslagen). Det fungerar som ett incitament för att alla ägare ska försöka komma till någon sorts överenskommelse.

Skulle de dröja längre med att överta era andelar, kan ni alltså ansöka om tvångsförsäljning. Eftersom det är fråga om samäganderätt, föreligger nödvändig processgemenskap, innebärandes att alla de som vill få till stånd en tvångsförsäljning måste stämma in tillsammans. Önskar ni biträde med en sådan stämning kan ni kontakta Lawlines biträdande jurister på info@lawline.com.

Vänligen

Pontus Schenkel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (607)
2021-09-02 Frågor gällande samäganderätt
2021-08-31 Hur stor andel har jag rätt till vid delat köp av husbil?
2021-08-30 Hur ska jag och min särbo göra för att äga en husvagn tillsammans?
2021-08-26 Tvångsförsäljning och synnerliga skäl enligt samäganderättslagen

Alla besvarade frågor (95697)