Tvångsförsäljning av samägd bostad möjlig

2020-07-20 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej,En bekant har varit sambo i en bostadsrätt och pojkvännen har nu kastat ut henne från deras gemensamma lägenhet då han träffat en annan. Han vägrar sälja deras lägenhet och han vill inte ta över hennes del av banklånet. Vad ska man göra för att komma ur detta? Som man förstår så vill inte vår bekant stå och ha ett lån på en lägenhet som hon inte får bo i. Hon vill bara lägga allt detta bakom sig och starta ett nytt liv.Kan man tvinga honom att ta över hennes lånedel? Kan man få igenom en tvångsförsäljning av lägenheten?Tacksam för Er hjälp.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår att situationen är besvärande för din bekanta. Att tvinga hennes f d sambo att ta över lånen är tyvärr inte möjligt. Däremot finns möjligheten att tvinga fram en försäljning. Jag kommer här nedan redogöra för hennes lagstöd för en tvångsförsäljning samt hur hon ska gå till väga.

Samäganderättslagen ger möjlighet till tvångsförsäljning

Då lägenheten är köpt av samborna gemensamt är de båda ägare till bostaden. Den lag som i svensk rätt reglerar samägande av egendom är samäganderättslagen. Enligt 6 § samäganderättslagen kan en delägare av den samägda egendomen (bostadsrätten i det här fallet) kräva att den säljs på offentlig auktion för gemensam räkning. En ansökan om detta görs till tingsrätten. Så länge inga synnerliga skäl talar emot att den samägda egendomen säljs kan övriga delägare inte förhindra försäljningen. De situationer där särskilda skäl föreligger är få, och det krävs enligt praxis på området mycket för att synnerliga skäl ska anses föreligga.

Rent praktiskt går en tvångsförsäljning ofta till så att parterna begär att tingsrätten beslutar om ett minimipris, och om inget bud lämnas som motsvarar eller överstiger detta pris kan inte lägenheten säljas. Detta är särskilt klokt när det gäller en bostad, eftersom det kan bli en stor förlustaffär för parterna annars.

Det är bättre om samborna kan komma överens

Även om möjligheten att få till en tvångsförsäljning på offentlig auktion finns är det vanligtvis bättre att sälja lägenheten den vanliga vägen. Oftast får man nämligen ett bättre pris för egendomen vid en vanlig försäljning än vid en offentlig auktion. Mitt råd är därför att din bekanta påpekar att möjligheten till tvångsförsäljning finns, men att hon i första hand vill försöka sälja lägenheten på vanlig väg alternativt lösa situationen genom att han tar över hennes lån. Går hennes f d sambo inte med på något av dessa alternativ är mitt råd att din bekanta vänder sig till tingsrätten och ansöker om tvångsförsäljning.

Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du alltid välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Vänligen,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2021)
2021-02-28 Hur görs make/maka till samägare?
2021-02-28 Samägande av fastighet
2021-02-28 ​Naturvårdsavtal.
2021-02-27 Färdiga gåvobrev och upprätta gåvobrev

Alla besvarade frågor (89960)