Tvångsförsäljning av bostadsrätt

Jag och min fd sambo äger 50% var av våran bostadsrätt. Han har flyttat till sitt hus som han haft kvar under hela tiden vi bott i bostadsrätten.

Jag tog lån på min del och han betalade kontant när vi köpte den för tre år sedan.

Nu vill jag köpa ut honom ur detta och vi har anlitat en jurist som gjort en kalkyl hur detta ser ut enligt lag.

Jag får dra av värdet för lånen och dvs att han går minus i det han lade ut kontant.

Min fråga är nu hur stor är oddsen att han kan gå vidare med detta och tvångsförsäljning av bostadsrätten trots att jag vill bo kvar och har mitt barn boende hos mig?

Det handlar om ca 50 000kr.

Jag har frågat våran jurist om det men hon vill inte svara eftersom hon inte står på någon av våran sida i ärendet.

Jag är lite rådlös att han sänkt sig till att gå minus redan nu och det känns som han vet att jag skulle kunna lyckas få ut det priset som juristen nu har gett oss..

Ska jag godta det han har uppgett eller är det nån idé att säga att jag vill ha det pris jag egentligen har rätt till?

Med vänlig hälsning,

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Jag tolkar din fråga som att du undrar huruvida din före detta sambo kan gå vidare och begära en tvångsförsäljning av er bostadsrätt. I denna situation blir lagen om samäganderätt, härefter förkortad som SamägL, tillämplig.

Tvångsförsäljning

Precis som du skriver kan en delägare i en samägd egendom påkalla att den ska säljas på offentlig auktion enligt samäganderättslagens regler. Rätten till försäljning på offentlig auktion inskränks av att en annan delägare kan visa synnerliga skäl för anstånd (6 § SamägL).

Rekvisitet "synnerliga skäl för anstånd" har i praxis tolkats strängt. Ett exempel i praxis då det har uttalats att synnerliga skäl för att skjuta upp försäljningen föreligger har varit om det är ett särskilt dåligt konjunkturläge, eller finns andra förhållanden som skulle göra försäljningen förlustbringande (NJA 1974 s. 490). I ett annat fall har det uttalats att sociala skäl under vissa förutsättningar kan vägas in i bedömningen för att ge anstånd. Det har dock inte ansetts vara tillräckligt att ett barn påståtts fara illa av att behöva flytta från det hus där det växt upp och hade sina kompisar (NJA 1979 s. 562). Det handlar alltså om rena undantagsfall då rekvisitet "synnerliga skäl" kan bli aktuellt, och det är därför inget jag råder dig att förlita dig på.

Hur ska man bemöta ett krav på tvångsförsäljning?

Det första du kan göra är att informera din sambo om att försäljning på offentlig auktion ofta ger ett lägre pris än vad man motsvarande skulle få vid en försäljning på den öppna marknaden. Kanske kan denna vetskap bidra till att han istället väljer att acceptera ditt bud. Skulle han ändå inte göra det kan du alltid lägga ett bud på den offentliga auktionen och således bli ägare till hela bostadsrätten.

Sammanfattning

Din före detta sambo har rätt att kräva tvångsförsäljning av bostadsrätten. Ett argument för att få honom att istället sälja sin andel till dig är att försäljning på offentlig auktion sällan ger lika bra betalt som en frivillig försäljning. Om detta inte skulle hjälpa kan du alltid lägga ett bud på auktionen.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”