Två fullmakter, vilken gäller?

2019-03-28 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej! Om det finns två fullmakter hos två olika personer, vilken gäller? Den först utfärdade eller den sist utfärdade?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar det andra kapitlet om fullmakt i lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, som också kallas för avtalslagen.

Enligt 2 kap. 10 § avtalslagen är det möjligt att få en fullmakt för att sluta avtal eller företaga rättshandlingar i en fullmaktsgivares namn och gränser.

Svaret på din fråga är alltså att det är möjligt att båda fullmakterna hos de två olika personerna gäller. Den ena fullmakten blir inte ogiltig av att en ny fullmakt meddelas. Därmed är det möjligt att båda fullmakterna i ditt fall är giltiga.

Fullmakterna kan dock ge de fullmäktige olika rätt att sluta avtal eller företaga rättshandlingar. Det är dock svårt för mig att uttala mig mer om fullmakterna, då jag inte vet vad som sagts eller vad som står i dem.

För att endast en av fullmakterna ska gälla, så måste en av fullmakterna återkallas.

Vänligen,

Claudia Lienert
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1232)
2019-10-06 Upprättar Lawline avtal?
2019-10-03 Vad betyder "erforderlig uppvärmning"?
2019-10-03 Kan en fullmakt ges till flera personer?
2019-10-02 Bestrida faktura genom behörighetsöverskriden fullmakt

Alla besvarade frågor (73804)