FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 07/07/2022

Två byggnader; en eller olika driftsenheter?

Hej, Jag arbetar på en skola, förskoleklass-gymnasium. Grundskolan är en skolenhet och gymnasiet är en skolenhet. Räknas det som två olika driftenheter? Skolan ligger på samma gata men i två olika hus, ena huset är endast gymnasium medan i det andra är både grundskolan och gymnasium. Tack på förhand! 

Lawline svarar

Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

De områden i lagen där begreppet "driftsenhet" aktualiseras är i lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Begreppet finns exempelvis i 7 a §, 22 §, 25 §  samt 25 a § LAS. Driftsenhetsbegreppet används alltså vid omplaceringar, turordning vid uppsägning, och företrädesrätt till återanställning.

Någon definition av vad en driftsenhet är finner vi inte i lagtexten.

Av domar från arbetsdomstolen har det däremot klarlagts vad som innebär en driftenhet. I huvudsak kan jag säga att en driftenhet är en del av ett företag inom en byggnad eller ett visst specifikt inhägnat område. Exempel på en driftenhet kan vara en butik, en restaurang eller en fabrik prop 1073:129 s. 260. I en dom från arbetsdomstolen ansågs en verkstad belägen 100 meter från fabriksområdet anses som en eget driftsenhet och att det inte ingick i fabriken (AD 2011 nr 30). Ett annat rättsfall av intresse är AD 2006 nr 15 där arbetsdomstolen visar på deras syn på ett driftställe. I domen belystes frågan, om en verksamhet där två lokaler placerade mitt emot varandra kunde utgöra samma driftenhet. Lokalerna separerades av en gata. Eftersom lokalerna låg mitt emot varandra och att verksamheten hade flyttat mellan platserna ansågs det vare ett driftställe.

Svaret på din fråga:

Hur långt är det mellan byggnaderna? Detta kan ju vara avgörande. Jag tolkar det som att byggnaderna rent geografiskt är placerade mycket nära varandra. Av rättspraxis att döma, och utifrån de omständigheter jag läst i frågan verkar det som att det rör sig om en och samma driftsenhet. Detta såklart förutsatt att det är samma skola!

Jag hoppas du fick svar på din fråga. Har du fler frågor eller funderingar så tveka inte att vända dig till oss igen!

Vänligen,

Axel StenquistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”