Tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens företräde framför GDPR

FRÅGA
Ang GDPR. Vinnaren till veckans korsord i en tidning, presenteras med namn, adress. Är det ok enligt GDPR?Tack på förhand
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina fråga!

Det huvudsakliga syftet med EU:s Dataskyddsförorning (GDPR) är att skydda enskildas personliga integritet. Förordningen är tillämplig på automatiserad behandling av personuppgifter. Namn och adress utgör personuppgifter i förordningens mening och detta skulle indikera att reglerna gäller. Det finns dock vissa situationer som är undantagna från förordningens tillämpningsområde. Ett sådant undantag är då tillämpning skulle strida mot Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) eller Tryckfrihetsförordningen (TF).

I GDPR öppnas det genom artikel 85 en möjlighet för medlemsstaterna att genom lag reglera vissa frågor särskilt. I Sverige gäller Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförording (DSL). Av 1 kap. 7 § DSL framgår det att GDPR inte ska tillämpas vid behandling av personuppgifter som sker för journalistiska ändamål eller om det skulle strida mot YGL eller TF.

Förutsatt att tidningen är en publikation som omfattas av TF kommer det inte att stida med GDPR att publicera namn och adress på personerna. Det finns dock andra faktorer som tidningen måste ta ställning till. Tidningen bör överväga om det är lämpligt att publicera namn och adress i tidningen. Av de pressetiska reglerna utgivna av Pressombudsmannen framkommer att en journalist ska vara försiktig med namn och noga överväga konsekvenserna av en namnpublicering.

Den s.k. databasregeln i 1 kap. 9 § YGL gäller för personuppgifter som publiceras på webben. Databasregeln innebär att webbplatser och databaser som drivs av massmedieföretag jämställs med tryckta skrifter. Sådana webbplatser har alltså ett automatiskt grundlagsskydd i TF. Även andra än massmedieföretag kan omfattas av databasregeln. Det krävs då att den som driver webbplatsen ansöker om ett utgivningsbevis. Även ett utgivningsbevis garanterar alltså skydd för behandling av personuppgifter.

Vänligen,

Ellen Hägerström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Tryckfrihetsförordningen (TF) (101)
2019-10-16 Finns det åldersgräns för att begära ut allmänna handlingar?
2019-09-27 Kan man bli borttagen från Lexbase?
2019-09-24 Tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens företräde framför GDPR
2019-07-16 Fråga om sättet för utlämnande av allmänna handlingar vad gäller tidpunkt och framställningssätt, samt fråga om begäran av utlämnande av myndighets beslut.

Alla besvarade frågor (73856)