Troligt straff för misshandel i parrelation, begånget under avtjänande av villkorlig dom.

Jag och min partner hade ett bråk, han slog mig, vilket orsakade en spricka i ett revben och flertalet blåmärken. Ett allmänt åtal har väckts, jag sa nej till straffyrkande och nej till ersättning. Han hade vid incidenten 7 månader kvar av ett tre årigt villkorligt fängelsestraff. Vad är ett troligt straff? Finns det sätt för honom att få psykisk hjälp istället för fängelse?

Han har efter incidenten lämnat mig i fred och jag är inte rädd för honom.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det jag antar att din partner står åtalad för är misshandel. För misshandel av normalgraden är straffet högst två års fängelse, och för grov misshandel lägst ett och högst sex års fängelse. Om vi utgår från misshandel av normalgraden (det förstnämnda), vilket är det mest troliga, så kan jag tänka mig att straffvärdet ligger på runt 6 månader - ett år för de skador han orsakat dig.

Även om det står fängelse kan han dock, om han ex inte begått liknande brott tidigare, dömas till exempelvis skyddstillsyn. När man begår ett nytt brott under tiden man avtjänar en villkorlig dom, så tenderar dock straffet för det nya brottet att bli hårdare än annars. En möjlig påföljd istället för fängelse kan bli att man därför förenar skyddstillsynen med samhällstjänst (Brottsbalken 28 kap 2a§ och 30 kap 9 §). Dock krävs att din partner samtycker till samhällstjänsten.

Om han är i behov av psykisk hjälp finns någonting som heter kontraktsvård, som också kan ges tillsammans med skyddstillsynen (istället för samhällstjänst). Men detta blir endast aktuellt om de psykiska problem du nämner skulle ha samband med eventuellt missbruk. Annars finns något som heter rättspsykiatrisk vård (Brottsbalken 31 kap 3 §). Men för att överlämnas till sådan istället för fängelse krävs att han lider av en allvarlig psykisk störning. Med allvarlig psykisk störning avses allvarliga depressioner, allvarliga personlighetsstörningar, tillstånd av psykotisk karaktär mm. Det krävs alltså ganska stort allvar för att dömas till rättspykiatrisk vård, och det utgör tvångsvård.

Andra alternativ istället för fängelse kan jag inte se, framför allt med tanke på att hans villkorliga dom inte avhöll honom från att begå brott igen. En ny villkorlig dom är alltså inte troligt. Skyddstillsyn i förening med samhällstjänst, alternativt ett par månaders fängelsestraff är det mest troliga.

Med vänliga hälsningar,

Franziska BrüggemannRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo