Trasig vara och säljaren svarar inte, vad gäller?

2021-07-31 i Köplagen
FRÅGA
Hej jag har nyligen blivit utsatt för bedrägeri på blocket. Detta hände: Jag köpte en produkt av en individ. Hen lovade att produkten var i bra skick och att alla funktioner fungerade. Jag beställde produkten av denna individ och hen skickade den som lovat. Dagen efter kom produkten fram och istället för att fungera var den helt trasig. Först trodde jag den hade gått sönder i posten men när jag ringde och messade individen märkte jag att hen hade blockat mitt nummer. Jag skrev även på blocket där hen läste meddelandet men vägrade svara. Detta får mig att tro att han visste att hen sålde en felaktig produkt till mig. Hur och vad ska jag göra? Finns det något sätt för mig att få tillbaka mina pengar? Tacksam för svar så snabbt som möjligt!
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Köpet har skett på blocket och således utgår jag ifrån att köpet har skett mellan två privatpersoner. I sådant fall blir köplagen tillämplig.

RISKEN FÖR VARAN
Jag förstår det som att varan har transporterats via post. Om varan ska transporteras inom samma ort från säljaren till köparen så är det säljaren som bär ansvaret för varan, i övriga fall är det köparen som bär risken för varan under transport (7 § köplagen). Det innebär att om transporten inte sker inom samma ort så går risken över på köparen i samband med att säljaren lämnar över varan till transportören (13 § köplagen) och det innebär att köparen som riskbärare blir skyldig att betala för varan även om den har förstörts under transporten (12 § köplagen).

VARANS BESKAFFENHET
En vara ska stämma överens med avtalet avseende art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning. Om inget följer av avtalet så ska:
1. varan vara ägnad för det ändamål som liknande varor används för,
2. vara vara ägnad för det ändamål varan var avsedd att användas av köparen om säljaren vid köpet måste ha insett detta och köparen har haft rimlig anledning att lita på säljarens sakkunskap och bedömning,
3. ha de egenskaper som säljaren har hänvisat till genom exempelvis prover eller en modell och
4. vara förpackad på ett vanligt sätt om det behövs för att skydda varan.
Om varan avviker från avtalet eller från ovan nämnda punkter så ska varan anses som felaktig (17 § köplagen).

Utan att veta vilken vara det är fråga om eller om det ni har upprättat ett avtal så kan vi konstatera att varan inte är ägnad att användas för sitt ändamål om den är trasig. Om varan således skulle anses som felaktig och det inte beror på fel från köparens sida så får köparen kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller häva köpet, även skadestånd kan krävas (30 § köplagen). Att du inte får tag på säljaren gör detta mer komplicerat, mitt tips är att testa ta kontakt med säljaren ännu en gång. Det finns självklart möjligheten att ta detta till domstol, men beroende på värdet av den köpta varan ställt emot domstolskostnaderna så är det inte en väg jag rekommenderar i detta fallet sett ur ett ekonomiskt perspektiv.

Vänliga hälsningar,

Jessica Jacob
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1422)
2021-10-11 Hävning av hundförsäljning
2021-10-10 Fel i vara som är köpt på Tradera
2021-10-09 Vad kan man göra om båten är äldre än vad säljaren angav?
2021-10-06 Vem bär ansvaret när en köpt vara försvinner under transporten?

Alla besvarade frågor (96510)