Traktamente

2020-06-30 i Inkomstskatt
FRÅGA
Hejsan. Jag undrar om skattepliktiga traktamente ska räknas som inkomst eller om det går som löneförmån?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Din fråga rör skatterätt och därmed inkomstskattelagen (IL).

Traktamente är en form av kostnadsersättning som en arbetsgivare ger ut till anställda, som är tänkt att täcka ökade levnadskostnader vid tjänsteresor. Ökade levnadskostnader är exempelvis utgifter för logi samt högre måltidskostnader. Huvudregeln är att traktamente ska tas upp i inkomstslaget tjänst som en intäkt (11 kap. 1 § IL).

Däremot finns det undantag, då delar av traktamentet inte behöver tas upp (12 kap IL). Då den anställde är på tjänsteresa utanför den vanliga verksamhetsorten och övernattar dras de ökade levnadskostnaderna av. Dessutom finns det schablonavdrag i form av normalbelopp eller maximibelopp, då man får en bestämd summa i avdrag på sitt traktamente.

Sammanfattningsvis så är ett skattepliktigt traktamente en kostnadsersättning som tas upp i inkomstslaget tjänst och hanteras som en intäkt, sedan kan man få olika avdrag på detta traktamente beroende på hur tjänsteresan har sett ut.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Emma Gurander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll