FrågaSKADESTÅNDSRÄTTSkadestånd i trafiken22/03/2018

Trafikskadeersättning vid smitningsolycka

Hej!

Jag var med om en trafikolycka sommaren 2016 där den vållande bilen flydde från platsen.

Nu undrar jag om jag kan få ut någon ersättning eller skadestånd från tff eller likanande, det kan ju inte vara rimligt att min trafikförsäkring ska täcka de ersättningar/skadestånd som motpartens försäkring skulle ha täckt om han stannar kvar?

Jag undrar även om vad som gäller när man fått ut ersättning för medicinsk invaliditet, vad händer om mina besvär blir värre med åren?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt skadeståndsrättsliga principer så ska man ersättas för en skada på så sätt att man försätts i samma ekonomiska sits som om skada inte inträffat. Detta innebär att när det kommer till trafikskadeersättning och skadestånd så kan inte båda användas för att ersätta din skada. Du har alltid rätt enligt, Trafikskadelagen, att begära skadestånd istället för att ersättas genom trafikförsäkringen, men då båda ersättningsformerna räknas ut enligt samma regler så finns sällan anledning att gå skadeståndsvägen eftersom det är enklare att få ersättning via trafikförsäkringen.

Personskador täcks alltid av trafikförsäkringen oavsett vem som var vållande, och det spelar därför ingen roll om det är ditt försäkringsbolag eller försäkringsbolaget till den vållande bilen som betalar ut ersättningen. Ditt försäkringsbolag har alltid möjlighet att regressvis kräva de pengarna av den vållande bilens trafikförsäkring i efterhand.

Vad gäller ersättning för medicinsk invaliditet så kan det variera mellan olika försäkringsbolag, vad de har för villkor, men det brukar finnas utrymme för en omprövning om det blir en väsentlig och bestående försämring.

Hoppas svaret var till hjälp!

Julia StenslundRådgivare