Trafikskadeersättning vårdslös passagerare

FRÅGA
Jag har lånat min sons bil som har endast trafikförsäkring. Det har hänt att min kompis som jag skulle släppa ut tittade inte i spegeln och oppnade dörren och därmed orsakade skadan på en annan bil som sakta skulle köra om. Och fågan är nu , vem betalar vad? Det bilen som skulle köra om fick en skada som måste repareras. På min sons bil uppstod också en skada på den oppnade dörren.Ägaren på bilen som fick skadan på sin bil tog bilder och namn på min kompis. Jag vet inte vad händer i fortsättningen och vad min son eller jag är skildiga och till vem.Som sagt , det var jag som lånade sonens bil och min kompis som orsakade skada på bägge bilarna.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den uppkomna situationen regleras delvis i trafikskadelagen (TSL) här

Frågan du ställer kräver en del bedömningar som inte låter sig göras med närmare precision utan att ha tillgång till fler detaljer, men med de förutsättningar jag har ska jag försöka göra en bedömning.

Skadan på den förbipasserande bilen kan betalas ur din sons bils trafikförsäkring TSL 10 st2. För att ersättning ska utgå krävs att den förbipasserande bilen kan visa på att det var vårdslöst av passageraren att öppna bildörren på det sätt han gjorde och att detta gav upphov till skadan. Det krävs också att den förbipasserande bilen kan visa att skadan inträffade i trafik och i samband med förande av fordonet.

Förutsättningarna i frågan tyder på att ovanstående är uppfyllt och att därmed trafikförsäkringen på din sons bil ersätter skador på den förbipasserande bilen.

Skadan på din sons bil ersätts inte ur den förbipasserande bilens trafikförsäkring då förutsättningarna ovan inte är uppfyllda ur ert perspektiv, det vill säga, det finns förmodligen inget vårdslöst i agerandet från den förbipasserande bilens sida.

Skadorna på din sons bil kan då istället ersättas av passageraren, antingen genom skadestånd eller genom en försäkring. För skadeståndsersättning krävs att det blir klarlagt att passageraren varit vållande till skadan genom vårdslöshet, SKL 2:1.

Hoppas att detta besvarade din fråga

Vänligen

Björn Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd i trafiken (169)
2020-09-19 Trafikskadeersättning och skadestånd med anledning av personskada
2020-08-20 Jämkning av trafikskadeersättning med anledning av sakskador
2020-08-10 Kan jag få ersättning om jag blir påkörd av en bil när jag cyklar?
2020-08-04 Ersättning vid trafikolyckor

Alla besvarade frågor (84294)