Trafikskadeersättning och skadestånd till anhöriga

FRÅGA
Brottet bedöms som grovt vållande till annans död och utfördes av en regional busschaufför, finns det möjlighet att utkräva skadestånd till maka och barn från busschauffören? Vilket skadestånd ska man yrka till bussbolaget och vilket direkt mot chauffören? och kan detta medföra problem om den ena parten inte kan betala?
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Det psykiska lidande ni har drabbats av är en form av personskada. Sådan har ni enligt 11 § trafikskadelagen rätt att få ersättning för från det försäkringsbolag som bilen är försäkrad hos (antagligen bussbolagets försäkringsbolag).

Om ni inte känner er nöjda med den ersättning ni får från försäkringsbolaget kan ni väcka talan om skadestånd. En sådan talan bör riktas mot bussbolaget, som enligt 3 kap. 1 § skadeståndslagen är ansvarigt för skador som anställda orsakar i tjänsten.

Angående din sista fråga kan konstateras att varken buss- eller försäkringsbolag lär ha några problem med att betala.

Hoppas du fick svar på dina frågor.

Vänligen,

Fredrik Mattsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll