FrågaSKADESTÅNDSRÄTTSkadestånd i trafiken21/04/2015

Trafikskadeersättning för fordon i trafik

Min bil (halvförsäkrad) blev påkörd av annan bil. Försäkringsbolaget utreder nu om föraren varit sjuk, i så fall utgår tydligen ingen ersättning till mig enligt trafikskadelagen. Kan jag resa skadeståndsanspråk på annat sätt, eller går jag (bokstavligt talat då bilen blev skrot) helt lottlös, jämfört med om han av vårdslöshet kört på mig?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det framgår inte riktigt av förutsättningarna om din bil var i trafik eller inte, detta är avgörande för den fortsatta bedömningen. Utifrån det svar som du har fått från försäkringsbolaget tolkar jag det dock som att din bil varit i trafik vid skadetillfället.

För det fall att din bil inte var i trafik finns en redogörelse för vad som gäller här http://lawline.se/answers/trafikskadeersattning-parkerad-bil

Om din bil var i trafik när skadan inträffade gäller 10§ st2 trafikskadelagen (TSL). För att du ska ha rätt till ersättningen från den skadevållande bilens trafikförsäkring gäller då att du måste visa att föraren av den andra bilen på grund av vårdslöshet orsakat skadan (t.ex genom för hög hastighet) eller att det andra fordonet var så bristfälligt ur trafiksäkerhetssynpunkt (t.ex dåliga bromsar) att det orsakade skadan.

Du kan även välja att kräva skadestånd istället för trafikskadeersättning men bedömning blir för dina ändamål densamma. Det vill säga du måste för att få skadestånd visa att föraren av den andra bilen genom vårdslöshet (eller uppsåtligen) vållat skadan.

Hoppas att detta besvarade din fråga

Vänligen

Björn ErikssonRådgivare