FrågaAVTALSRÄTTGåva30/03/2015

Traditionsprincipen

Hej!

Min pappa köpte en bil som jag skulle betala av. Det avtalet var muntligt och jag betalade allt ifrån 500-3000kr i månaden. Efter nästan ett år strycker min pappa avtalet muntligt då han anser att jag vad duktig och visade att jag kunde betala av bilen fast att det inte ens var hälften av bilens summa. Bilen skrivs över i min sambos namn och alla är nöjda.

nu har min pappa gått bort och hans godman anser att jag ska betala bilen då det var en av pappas "ägodel" fast pappa inte äger bilen. Han anser också att man inte ger bort en bil..

Jag ska kontakta en bouppteckningngsman som ska ta hand om pappas arv. Men vad stämmer. Måste jag betala för en bil som muntligt avskrevs? Jag har tre vittnen som kan berätta det samma.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Du har köpt bilen på kredit. Huvudprincipen i svensk rätt är att avtal skall hållas och att det råder avtalsfrihet. Avtal kräver i de flesta fall ingen form, utan även muntliga avtal är giltiga och ska hållas (Se Avtaltslagen 1 § https://lagen.nu/1915:218). Att ett avtal är muntligt blir främst problematiskt i bevishänseende. För att besvara din fråga ifall du kan undkomma betalning, måste vi titta på äganderättsförhållandena.

I Sverige gäller än så länge den så kallade traditionsprincipen, vilket innebär att en köpare av lös öre (till exempel en bil) får sakrättsligt skydd mot säljarens borgenärer först när bilen har traderats. Jag utgår ifrån att bilen har traderats till dig och att du har bilen i din besittning (det vill säga, bilen har överlämnats till dig och det är du som har rådigheten över den) alternativt att din sambo uppfyller nyss nämnda krav. I sådant fall är du skyddad mot eventuella anspråk som din pappas borgenärer/godman gör på bilen. Din pappas borgenärer/godman kan dock återta bilen om den vid försäljningen till dig var behäftad med ett så kallat äganderättsförbehåll. Ett äganderättsförbehåll innebär att bilen inte blir din förens full betalning utgått, och att säljaren vid eventuell utebliven betalning kan återta bilen.

I och med att avtalen varit muntliga blir det främst en bevisfråga vad som gällde vid ditt förvärv. Det är svårt att påvisa ett äganderättsförbehåll om detta inte upprättats i ett skriftligt avtal mellan er eller inte framkommer i bilregistret.

Sammanfattningsvis har du goda förutsättningar att slippa betala bilen om den har 1) traderats till dig och du har rådighet över den 2) det inte fanns något äganderättsförbehåll från din pappas sida vid försäljningstillfället.

Vänligen

Rådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning