Tradition vid gåva med villkor om full nyttjanderätt?

Hej!

Kan kronofogden beslagta en bil för en person med skulder om man har skrivit ett gåvobrev som styrker att bilen är en gåva? Bilen är värd över 100.000 kr.

Det är X som har köpt bilen, men gett den i gåva till Y.

Gåvobrevsmallen X köpte ska vara juridiskt rätt och riktig.

Villkoren, står i gåvobrevet, är att Y inte får sälja bilen vidare samt att X har rätt att nyttja bilen så länge hen är i livet.

Mvh Amanda

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du valde lawline med din fråga.

Det du frågar är intressant juridik och jag ska försöka svara så gott jag kan.

Som jag tolkar din fråga så undrar du om kronofogden kan ta bilen som X gett till någon annan.

Att ett gåvobrev upprättas betyder att Y avtalsrättsligt har fått äganderätten över bilen, det är förvisso sant.

Dock är din fråga av en sakrättslig natur, som således är frikopplad från avtalsrätten. Sakrätten handlar om vem som har rätt till en viss sak.

För att bestämma vem som har rätt till en sak används flera olika principer. En av dessa principer kallas för traditionsprincipen.

Vad det innebär är att för att X inte ska ses som den sakrättsliga ägaren av en sak så måste den traderats. Vad det innebär är att X måste förlorat rådigheten över saken, eller enklare uttryckt X ska inte kunna använda saken som tidigare.

Regelverket ser ut som det gör dels för att förhindra s.k. skenavtal - vilket är avtal som upprättas just för att kringgå kronofogden eller borgenärerna vid konkurs.

För din situation innebär gåvan mer eller mindre att X fortfarande har full nyttjanderätt över bilen och kan använda den som tidigare. Detta talar för att bilen inte är traderad och att bilen besitts av X.

Det medför då att kronofogden kan omhänderta bilen enligt 4:17 UB om det framgår att bilen ägs av X

Ni kan självklart göra gällande gåvobrevet för att visa att det inte framgår att X äger bilen, då kan dock kronofogden ändå utmäta egendomen enligt 4:22 UB. I sådana fall får Y stämma och kräva att domstolen ger tillbaka bilen.
Jakob WestlingRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”