Trädfällning på egen tomt

hej

får jag ta ner lite björkar såm står på min mark.men väldigt nära tomtgräns.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Normalt krävs inte marklov för att fälla träd på den egna tomten, vilket innebär att man i de flesta fall får lov att fälla träd på sin egen tomt utan något särskilt tillstånd.

Kommunen kan dock i detaljplan och områdesbestämmelser besluta att marklov ska krävas för trädfällning (för att skydda natur- och kulturhistoriskt värdefulla miljöer). Detta framgår av Plan- och bygglagen (PBL) 4 kap. 15§ och 9 kap. 12§.

Du bör kontakta stadsbyggnadskontoret i kommunen för att kontrollera om det finns restriktioner i en detaljplan eller områdesbestämmelser.

Om du fäller ett träd utan lov kan du bland annat bli skyldig att betala en avgift.

Enligt PBL 9 kap. 14§ så har du rätt att få en ansökan om marklov prövad även om det inte krävs marklov. Detta kan vara bra att göra oavsett om det krävs marklov eller inte för att försäkra dig om att trädfällningen är förenlig med PBL.

Viktor WihlstrandRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”