Trädfällning på egen tomt

hej

får jag ta ner lite björkar såm står på min mark.men väldigt nära tomtgräns.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Normalt krävs inte marklov för att fälla träd på den egna tomten, vilket innebär att man i de flesta fall får lov att fälla träd på sin egen tomt utan något särskilt tillstånd.

Kommunen kan dock i detaljplan och områdesbestämmelser besluta att marklov ska krävas för trädfällning (för att skydda natur- och kulturhistoriskt värdefulla miljöer). Detta framgår av Plan- och bygglagen (PBL) 4 kap. 15§ och 9 kap. 12§.

Du bör kontakta stadsbyggnadskontoret i kommunen för att kontrollera om det finns restriktioner i en detaljplan eller områdesbestämmelser.

Om du fäller ett träd utan lov kan du bland annat bli skyldig att betala en avgift.

Enligt PBL 9 kap. 14§ så har du rätt att få en ansökan om marklov prövad även om det inte krävs marklov. Detta kan vara bra att göra oavsett om det krävs marklov eller inte för att försäkra dig om att trädfällningen är förenlig med PBL.

Viktor WihlstrandRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Myndigheter? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000