FrågaFASTIGHETSRÄTTArrende25/10/2022

Trädfällning och rätt till ved på hyrd mark

Hej Vi har en nyttjaderätt på en liten bit mark intill vår tomt där ägaren sagt att vi får göra vad vi vill med marken. Vi har precis fällt träd som ägaren vet om och det var inga problem. Ägaren har nu sagt till oss att vi kan få köpa veden från träden som vi fällde. Får ägaren göra så? I avtalet står ingenting om vad som gäller bara att vi har nyttjanderätt fram till 2026.

Lawline svarar

Hej!
Vad kul att du har vänt dig till Lawline med din fråga! Som jag förstår det undrar du om ägaren får kräva betalt för veden på marken.


Vad är nyttjanderätt

Nyttjanderätt är rätten att använda någon annans egendom. Utgångspunkten är att det som står i avtalet är det som gäller. Sedan finns det olika regler som kan göra delar i avtalet ogiltiga på grund av att avtalet inte “håller måttet”. Som jag förstår det står det bara att ni har “nyttjanderätt” utan någon specifik förklaring eller villkor till nyttjanderätten. Den typen av arrende som passar bäst på situationen är jordbruksarrende eftersom ni inte ska använda jorden för att bygga hus eller anläggningar (JB 9:1).


Utgångspunkten är att ni inte får hugga ner träd 

Utgångspunkten är att ni inte får hugga ner träd på den hyrda marken (JB 9:34). För att ni ska ha rätt att få hugga ner skog måste ni fråga ägaren om det är okej, vilket nu ägaren sagt att det är. Att ni har fått tillåtelse att hugga ner träd borde tala för att ni har rätt att behålla veden utan att behöva betala för den (eftersom ni redan betalar för nyttjanderätten). Samtidigt är utgångspunkten att ni inte får göra något med träden utan ägarens tillåtelse. Trots att det finns viss stöd i lagen åt båda hållen (att ni får och att ni inte får veden) är det bäst att titta på hur avtalet är skrivet.


Hur ert avtal ska tolkas

När man ska tolka ett avtal ska man titta på vad parternas avsikt med avtalet var samt vad parterna har diskuterat när avtalet ingicks. Som jag förstår det sa markägaren att ni får göra vad ni vill med marken. Sen är frågan om ni förklarade för markägaren att ni fick fälla träden. Om markägaren trodde att ni skulle fälla träd för att få plats med t.ex. ett grönsaksland, skulle det betyda att hen inte gav er tillåtelse att sedan använda er av veden utan betalning. Om markägaren däremot insåg att ni skulle fälla träden för att använda dem till ved, talar det för att ni har rätt till veden gratis eftersom hen godkände trädhuggningen. Eftersom jag inte vet alla detaljer (samt inte har avtalet framför mig) blir det svårt att tolka avtalet. 


Vad jag rekommenderar 

Trots att muntliga avtal och överenskommelser är giltiga enligt svensk rätt, är alltid skriftlig bevisning bättre. Om det blir en tvist, föreslår jag att ni försöker hitta sms-konversationer eller mejl eller andra typer av dialoger mellan er och markägaren som talar för att ni har rätt till veden. Eftersom det skulle kräva mycket arbete för en mindre sak, rekommenderar jag annars att ni helt enkelt betalar för veden för den här gången och sedan tar och pratar med markägaren om hur ni ska göra i framtiden.


För att sammanfatta: Enligt lag har ni förmodligen inte rätt till veden gratis. Det kan finnas möjligheter att ni har rätt till veden beroende på hur avtalet om nyttjanderätten ingicks och hur markägaren har betett sig. Trots det är det lättast att betala för veden och sedan komma överens med markägaren om framtida trädfällningar.

Jag hoppas att jag kunde vara till hjälp! 

Med vänliga hälsningar, 

Olivia SjöströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Arrende? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000