FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet27/06/2022

Trädäck över grannens fastighet efter godkännande från grannen.

Hej! Jag har byggt ett trädäck på ca 10 kvm som är 20 cm högt. Det ligger 0,5m mot grannens trädgård och jag frågat om lov vilket hon godkände. Nu ett år senare så har hon ändrat sig. Måste jag ta bort trädäcket? mvh Andres

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor.

Rättsförhållandet mellan grannar regleras i 3 kapitlet Jordabalken (1970:994) [JB]. Huvudregeln är att grannar ska visa hänsyn till varandra vid nyttjande av sin fasta egendom, se 3 kap. 1 § JB. Vidare fastställas att du kan behöva ta ned grenar och rötter som tränger in på grannens tomt, om de stör fastighetsägaren. Det framkommer inget i lagen om hur man ska bedöma andra föremål än växter enligt denna bestämmelse, såsom trädäck.

 Huruvida du kan behöva ta bort trädäcket eller inte beror lite på hur man ska bedöma trädäcket. Utifrån en strikt lexikalisk tolkning (tolkning av lagens ordalydelse) av 3 kap. 1 § JB bör du ha rätt att ha kvar trädäcket. Däremot framstår det mer rimligt att man ska tolka lagen utifrån dess syfte, att man måste ha grannens tillåtelse för att få ha föremål hängandes över dennes egendom. Vidare kan man göra en analogisk tolkning av lagen. Detta innebär att man tillämpas en lagregel på ett fall, en omständighet, som inte direkt passar in direkt på bestämmelsen. Utifrån denna tolkning spelar det ingen roll om det är en gren, en rot eller ett trädäck som hänger ut över grannens fastighet.

Min bedömning är att du kan behöva ta ned trädäcket som ligger mot grannens trädgård.

Jag hoppas du fick svar på dina frågor. Har du nya funderingar eller andra frågor som dyker upp så tveka inte att vända dig till oss på Lawline igen!

Axel StenquistRådgivare