FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt14/08/2017

Träd som vållar problem – vem ska bekosta ett åtgärdande?

Ett antal höga kastanjträd hos en granne hänger över både gångbanor och in över grannfastigheters tomter. Markägarna vill inte bekosta den utökade kostnaden för renhllning av gångbanor och inte heller bekosta beskäring av träden.

När kastanjerna tappar träd och frukt skräpas gångbana, gräsmattorned samt bidrar till hala gångbanor. Både boende i området och fotgängare har klagat. Vilken skyldighet har markägaren till träden och vilken skyldighet har grannarna/samfälligheten som ansvarar för gångbanorna?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

För att du enkelt ska hitta i mitt svar följer här en kortare beskrivning av innehållet. Inledningsvis i mitt svar finner du en kortare sammanfattning tillsammans med råd om hur ni bör agera i det här fallet. Avslutningsvis i texten återfinns en något djupare analys av hur rättsläget på området ser ut.

Sammanfattning och råd

Den som äger fastigheten där grenarna hänger in, får ta bort grenarna om grenarna skapar olägenhet för fastighetsägaren. Eftersom flertalet människor har klagat och marken nedanför kastanjträden skräpas ned och blir hala så får det antagligen ses som att det skapas olägenhet av att grenarna hänger som dem gör. Det skulle innebär att markägaren får ta bort grenarna. Notera min fetmarkering. Lagtexten föreskriver att markägaren får ta bort grenarna. Jag vet inte vilken roll du har i det hela, men notera att det antagligen måste vara markägaren som tar bort grenarna.

Dock krävs det att fastighetsägaren där träden står, dvs. han som i ert fall inte vill agera, måste beredas tillfälle att själva åtgärda träden. Så verkar vara fallet här, men jag skulle ändå rekommendera att ni sänder honom ett rekommenderat brev där ni påpekar att ni nu ger honom chansen att ta bort grenarna, och om det inte görs, så kommer ni själva att göra det. Vill ni ha hjälp med att formulera ett sådant går det bra att vända sig till vår juristbyrå på info@lawline.se

Nedan följer en något djupare analys av omständigheterna och hur rättsläget ser ut.

Fastighetsägare ska visa skälig hänsyn

En ägare av fast egendom ska ta skälig hänsyn till omgivningen när fastighetsägaren använder sin egendom. Detta är grundregeln som reglerar relationen mellan exempelvis grannar. Emellertid är det svårt att precisera exakt vad denna skäliga hänsyn egentligen innebär. Rättsläget är något oklart och domstolarna har inte uttalat sig speciellt många gånger i frågan sedan bestämmelsen infördes 1970. 3 kap. 1 § jordabalken (JB)

Man får ta bort grenar som tränger in på ens egna fastighet

Vidare föreskriver jordabalken att:

– om en gren tränger in på fastigheter från område intill

– och detta medför olägenhet för fastighetsägaren

– så får fastighetsägaren ta bort grenen.

Men man måste låta den andra fastighetsägaren få en chans att själva åtgärda grenarna

Om borttagandet riskerar att innebära någon skada av betydelse för områdets ägare, dvs. i ert fall den som äger fastigheten där kastanjträden står, krävs det att denne själv beredas tillfälle att utföra åtgärden. Här skulle jag verkligen rekommendera er att ta det säkra före det osäkra. Dvs. innan ni agerar bör ni säkerhetsställa att ni har gett kastanjträdets ägare chans att själva beskära träden och för att ni ska kunna bevisa det på ett säkert sätt skulle jag råda er att ni skickar ett rekommenderat brev till personen. 3 kap. 2 § JB

Hoppas du fått svar på din fråga. Ha en fortsatt trevlig sommar!

Med vänlig hälsning

Erik JohanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”