Träd som hänger över tomtgränsen - vad gäller?

2016-05-15 i Fastighet
FRÅGA
Vem betalar nedtagningen av grannens grenar som hänger över vår tomt? Grannen går inte med på att ta ner grenar som hänger över tomtgränsen, kan vi trots hans nekande ta ner grenarna enl Jordabalken och kan vi skicka räkningen till denne?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I jordabalkens (JB) 3 kapitel regleras rättsförhållandet mellan grannar. I kapitlets 2 § regleras specifikt reglerna kring rötter och grenar som tränger över tomtgränserna. Där stadgas att om gren eller rot tränger över tomtgränsen från område intill denna och detta orsakar olägenhet får fastighetsägaren ta bort dessa. Dock ska den ägare till tomten som träden står på först ges möjlighet att själv vidta åtgärder om bortförandet kan befaras medföra skada av betydelse för honom eller henne.

Om du anser att träden som tränger över på din tomt är till olägenhet för dig, och din granne inte går med på att ta ner grenarna, har du själv en rätt att kapa överträngande grenar och rötter. Det ska dock nämnas att skälig tid måste ha passerat innan du kan kapa grenarna, vilket har ansetts vara cirka sex månader. Grannen ska nämligen få tid på sig att själv utföra handlingen innan det är fritt fram för dig att ta bort grenar eller rötter som tränger in på din tomt. Fortsättningsvis vill jag påpeka att detta ska göras med stor försiktighet, för skulle träden dö som resultat av dina ingrepp kan du bli ersättningsskyldig. Att helt på eget initiativ vidta åtgärder kan utgöra en brottslig handling i form av egenmäktigt förfarande eller skadegörelse. Därför är det av yttersta vikt att du talat med din granne och väntat sex månader innan du själv vidtar några åtgärder (såvida kapningen av grenar kan befaras medföra skada av betydelse för grannen).

Vad gäller vem som betalar för nedtagningen av din grannes grenar som hänger över din tomt innehåller JB inga bestämmelser som ger dig någon rätt att kunna begära ersättning av de kapade grenarna från din granne. Det får du med andra ord bekosta själv.

Jag hoppas att jag kunde bringa klarhet i frågan och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan.

Med Vänliga Hälsningar,

Josefin Lind
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Är där något undantag från ovan sagda om trädet står på/hänger över en fastighet som är Q märkt ?
2017-02-16 10:02
hej jag har läst erat inlägg och jag undrar om kommunen är grannen gäller samma sak då med sex månader?
2018-08-10 10:33
Kommentera
Relaterat innehåll