Träd skymmer grannens utsikt - vad gäller?

2020-05-17 i Fastighet
FRÅGA
Har ett äppelträd som grannen tycker skymmer utsikten . Trädet står mitt i trädgården och inte nära tomtgränsen alls. Exakt vad är det som gäller?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om jag har tolkat din fråga rätt undrar du om det finns någon skyldighet för dig att vidta åtgärder så som att hugga ned trädet eller liknande.

Huvudregeln är att du som fastighetsägare har rätt att bestämma över träd och annan växtlighet som förekommer på din fastighet.

I vissa fall kan det dock åligga fastighetsägaren att vidta åtgärder när växtlighet orsakar olägenhet för grannarna (3 kapitlet 2 § Jordabalken). Emellertid gäller detta främst när grenar eller rötter letar sig in på grannens tomt eller om trädet annars skulle vara ruttet och riskera att skada grannens fastighet.

Att ditt äppelträd enligt grannen skymmer dennes utsikt är ingen olägenhet som du måste ta hänsyn till.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Hälsningar,

My Öhman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (489)
2020-07-01 Vad händer med en nyttjanderätt vid fastighetens övergång?
2020-06-30 Får en granne såga ned träd eller buskar på min tomt?
2020-06-30 Granne har sågat ned två träd - stämning
2020-06-30 Hur går jag tillväga för att ge min del av en fastighet till mitt barn?

Alla besvarade frågor (81764)