Träd på grannes tomt

2019-03-18 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Vad kan jag göra om ett träd lutar in över fastighetsgräsn och innebär säkerhetsrisk? Grannen vill ej ta ned det och enligt gällande detaljplan är träden skyddade.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Bestämmelser om grannförhållanden återfinns i jordabalken (JB).

Vad säger lagen?

Enligt 3 kap. 1 § JB ansvarar varje fastighetsägare för att vårda och bruka sin fastighet så att omgivningen inte störs. Det kan bland annat innebära att fastighetsägaren har en skyldighet att hugga ner ruttna träd som riskerar att falla ner på grannens tomt och skada grannens egendom. Om en rot eller gren tränger in på en fastighetsägares tomt får ägaren ta bort roten eller grenen, under förutsättning att trädägaren själv fått tillfälle att åtgärda problemet (3 kap. 2 § JB).

I ditt fall har torde din granne ha en skyldighet att ta ner det aktuella trädet om det är ruttet och riskerar att falla ner på din tomt. Skulle trädet falla och skada egendom på din tomt blir det primärt en försäkringsfråga. Om egendom förstörs som en följd av ett fallande träd, kan man i egenskap av fastighetsägare anmäla detta till sitt försäkringsbolag inom ramen för sin villaförsäkring. Om det är grannen som har varit vållande till att trädet föll, exempelvis genom underlåtenhet att inte ta ner ett ruttet eller på annat sätt förstört träd, kan denne bli skyldig att betala självrisken. För att grannen ska ha varit vållande måste det dock tydligt framgå att trädet varit sjukt eller försvagat.

Sammanfattningsvis

Min rekommendation till dig är att du igen påtalar din oro för att trädet ska falla till din granne. Jag skulle även upplysa grannen om hur ansvaret kan komma att fördelas i händelse av att trädet faller. Jag rekommenderar även att du dokumenterar trädet, exempelvis genom bilder och vittnen, om det är försvagat eller ruttet. Detta gör nämligen att ditt bevisläge förbättras vid en eventuell tvist avseende om din granne varit vållande eller inte.

Med detta sagt hoppas jag att du har fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Sara Göransson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2000)
2020-11-30 Vem är skyldig att bygga en mur på tomtgräns?
2020-11-30 Rökning under spisfläkt?
2020-11-27 Hur många timmar om dagen kan man spela piano i sin lägenhet?
2020-11-25 Krävs bygglov för att montera solcellspaneler på tak inom detaljplanelagt område?

Alla besvarade frågor (86869)