Tolkningsföreträde vid arbetsskyldighet

FRÅGA
Vem har tolkningsföreträde om arbetsskyldigheten om Arbetsgivare inte är bundna av just den facket men har medlem? Vilken paragraf, för i vanliga fall ifall Arbetsgivaren hade kollektivavtal med den facket skulle det vara §34 MBL.
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor.

Jag kommer först redogöra kring arbetsskyldigheten

Det är arbetsgivaren rätt att leda och fördela arbetet. Detta innebär att arbetsgivaren har tolkningsföreträde när det kommer till arbetsskyldigheten. Arbetsgivaren bestämmer således vad som ingår i arbetstagarens arbetsuppgifter. Emellertid finns det möjlighet för facket att åberopa tolkningsföreträde när det uppstår en tvist kring arbetsskyldigheten. Detta innebär att om det uppstår en tvist mellan arbetsgivaren och facket om medlemmens arbetsskyldighet, gäller fackets mening. Däremot gäller deras mening till dess tvisten har slutligen prövats, vilket i sin spets blir hos domstolen. Detta gäller dock endast om arbetsgivaren och facket är bundna av samma kollektivavtal (34 § MBL).

Inte samma kollektivavtal

Om facket och arbetsgivaren inte är bundna av samma kollektivavtal så har arbetsgivaren tolkningsföreträde om arbetsskyldigheten. Paragrafen som reglera detta är 34 § MBL.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är välkommen att ställa fler frågor om du undrar något mer!

Med vänlig hälsning

Joel Åkerlind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll