Tolkningsföreträde vid arbetsskyldighet

FRÅGA
Vem har tolkningsföreträde om arbetsskyldigheten om Arbetsgivare inte är bundna av just den facket men har medlem? Vilken paragraf, för i vanliga fall ifall Arbetsgivaren hade kollektivavtal med den facket skulle det vara §34 MBL.
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor.

Jag kommer först redogöra kring arbetsskyldigheten

Det är arbetsgivaren rätt att leda och fördela arbetet. Detta innebär att arbetsgivaren har tolkningsföreträde när det kommer till arbetsskyldigheten. Arbetsgivaren bestämmer således vad som ingår i arbetstagarens arbetsuppgifter. Emellertid finns det möjlighet för facket att åberopa tolkningsföreträde när det uppstår en tvist kring arbetsskyldigheten. Detta innebär att om det uppstår en tvist mellan arbetsgivaren och facket om medlemmens arbetsskyldighet, gäller fackets mening. Däremot gäller deras mening till dess tvisten har slutligen prövats, vilket i sin spets blir hos domstolen. Detta gäller dock endast om arbetsgivaren och facket är bundna av samma kollektivavtal (34 § MBL).

Inte samma kollektivavtal

Om facket och arbetsgivaren inte är bundna av samma kollektivavtal så har arbetsgivaren tolkningsföreträde om arbetsskyldigheten. Paragrafen som reglera detta är 34 § MBL.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är välkommen att ställa fler frågor om du undrar något mer!

Med vänlig hälsning

Joel Åkerlind
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
EC Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-01 16:01
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (591)
2019-09-22 Fråga om bristande arbetsmiljö
2019-08-31 Arbetsgivares skyldighet att anmäla trakasserier på jobbet
2019-08-31 Möte utanför arbetstid och rätt till lön
2019-08-31 Arbetsgivarens skyldighet att tillhandahålla utrustning

Alla besvarade frågor (72982)