Tolkning om uppsägning har skett

2020-06-29 i Hyresavtal
FRÅGA
HejJag undrar hur man skall tolka detta mail då jag och uthyraren är oense om detta är en uppsägning eller inte.Påminnelse 3Hej! MathiasEnligt våra noteringar har du undertecknat följande magasineringsavtal med vårt företag.Trots tidigare påminnelser är fakturan med belopp 1619 kr fortfarande obetald. Detta motsvarar obetalda fakturor gällande dina månatliga avgifter (för magasinering) plus en påminnelseavgift.Med det här e-brevet meddelar vi dig om uppsägning och kräver formellt betalning av samtliga utestående fordringar. Om du inte betalar inom 25 kalenderdagar från datumet i denna skrivelse kommer det utestående beloppet att öka ytterligare med en extra förseningsavgift om 400 kr i enlighet med de allmänna villkoren i magasineringsavtalet.Vi kan dessutom enligt våra allmänna villkor säga upp ditt magasineringsavtal omgående om du inte betalar in hela det utestående beloppet. Sådan uppsägning kan följas av att de magasinerade sakerna avyttras.Vi påminner om att åtkomsten till dina tillhörigheter kan komma att spärras tills full betalning mottagits.Har betalning skett någon av de senaste dagarna ber vi dig bortse från denna påminnelse.Tack för din uppmärksamhet.Vänliga hälsningar,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du vill ha hjälp att tolka detta mejl du har fått.

Utifrån tolkningen av mejlet framkommer det i början att företaget meddelar dig om uppsägning. Detta framgår av meningen "Med detta e-brev meddelar vi dig om uppsägning". Det bör inte vara några tvivel om vad syftet med mejlet är. De anger sedan att du har 25 dagar på dig att betala in dina skulder. Sedan verkar de ange att avtalsvillkoren i avtalet mellan er ger dem rätt att ignorera uppsägningstiden om inte skulderna betalas. Detta är att anse som en betalningspåminnelse och uppsägning i samma meddelande.

vad gällande uppsägningen finner jag inte att hyresvärden bryter gentemot 12 kap Jordabalken, som reglerar uppsägningar, eller delgivningslagen som reglerar hur delgivande får ske. Ersättning för uppsägande av hyreslokaler kan ske enligt 12 kap 58 § Jordabalken, men jag har svårt att se att villkoren för ersättning uppfylls i detta fall. För frågan om ersättning vänligen kontakta våra jurister eller annan insatt expert i sakfrågan.

Mvh

Oscar Rudén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1487)
2021-01-20 Folkbokföring vid innehav av bostadsrätt och hyresrätt
2021-01-20 Är 12 månaders uppsägningstid för en garageplats tillåtet?
2021-01-19 När kan man säga upp ett hyresavtal utan uppsägningstid?
2020-12-31 Hur lång uppsägningstid gäller vid en andrahandsuthyrning?

Alla besvarade frågor (88338)