Tolkning av testamente när en av testamentstagarna avlidit före testatorn

2017-03-15 i Testamente
FRÅGA
Hej min Farmor dog i höstas och hon hade testamenterat sin kvarlåtenskap till mig och min bror.Men kort efter att testamentet skrevs dog både min far och min bror. Nu undrar jag om delen av arvet som skulle gått till min avlidne bror går till mig eller till våran mamma.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har tolkat din fråga så att din far och din bror avled före din farmor.

Utgångspunkten för hur din farmors kvarlåtenskap ska fördelas är testamentet. Om testamentet inte ger något klart svar på hur kvarlåtenskapen ska fördelas i den uppkomna situationen kommer istället vissa tolkningsregler i ärvdabalken att avgöra hur kvarlåtenskapen ska fördelas. Dessa tolkningsregler finns i ärvdabalken 11 kap. 2-9 §§.

Av ärvdabalken 11 kap. 6 § följer att om en testamentstagare dör innan testatorn ska testamentstagarens avkomlingar inträda i dennes ställe under förutsättning att de var arvingar till testatorn. Tillämpat på din fråga innebär detta att om din bror hade några barn så ska de inträda i hans ställe. Kvarlåtenskapen kommer sålunda fördelas som att din bror levde med den skillnaden att barnen istället får det som din bror erhållit om han fortfarande levt.

Om din bror saknade barn vid sin död blir dock fördelningen annorlunda. Istället kommer din testamentslott enligt ärvdabalken 11 kap. 7 § att öka med så mycket som hans testamentslott utgjorde av kvarlåtenskapen. Om hela kvarlåtenskapen var testamenterad till dig och din bror kommer du i ett sådant fall att ärva allting.

Hoppas du fick svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2931)
2021-09-21 Kan jag villkora mitt testamente?
2021-09-18 Vem kan bevittna mitt testamente?
2021-09-13 Kan arvsklasserna påverka möjligheten att skriva testamente utefter egna önskemål?
2021-09-09 Ex-sambons mor skrev testamente i Schweiz

Alla besvarade frågor (95763)