Tolkning av testamente

2016-07-25 i Testamente
FRÅGA
Ett testamente upprättades för 5 år sedan och förmånstagaren var en man. I dagsläget när arvet skall fördelas har han bytt kön och är nu kvinna och därmed med ett helt annat namn än som stod i testamentet .Gäller testamentet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler angående testamente återfinns i ärvdabalken (ÄB).

Enligt 11 kap. 1 § ÄB ska testamentet tolkas i enlighet med testators vilja. Vad det innebär är inte självklart och en bedömning får göras i varje enskilt fall. Eftersom testator i din fråga velat testamentera bort till en person som idag korrigerat sitt kön talar troligtvis mycket för att det var testators vilja att denna person ska ärva oavsett vilket kön hon idag har. Eftersom det kan härledas att namnet som står i testamentet idag är ett annat namn står det klart vem som åsyftas som förmånstagare.

Hoppas du är nöjd med svaret!

Vänliga hälsningar,

Jesper Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2609)
2020-09-29 Testamentera sitt arv till ett av sina barnbarn
2020-09-29 Jämkning av testamente & förskott på arv
2020-09-28 Hur kan jag ta över min mormors hus när hon går bort?
2020-09-26 Full äganderätt och fri förfoganderätt

Alla besvarade frågor (84590)