Tolkning av testamente

2016-06-30 i Testamente
FRÅGA
Angående testamenteHej, Mina syskon o jag har ett testamente som är skrivet av vår fars kusin (som avled 1990) där det står "att vid hans hustru frånfälle skall vad som återstår av min kvarlåtenskap fördelas enl följande". Vår fars namn står med på vilka som det ska fördelas mellan. Det står också om angivna testamenttagare avlidit, skall i den avlidnes ställe träda vederbörandes avkomlingar. Vår far lever inte längre. Och nu har kusinens hustru gått bort i mars -16. Paret hade inga barn. Till saken hör att testamentet skrevs 1985 på Upsala advokatbyrå, har kollat på nätet och det verkar som att den byrån inte finns längre så jag vet inte hur vi går vidare. Vi har inte blivit kallade till någon bouppteckning. Är det något att gå vidare med? Gäller testamentet fortfarande? Mina syskon o jag har aldrig haft kontakt med hustrun till vår fars kusin, så hennes släktingar vet förmodligen inte om det här testamentet. Ordet vederbörande avkomlingar menas det då vår fars barn?Mvh Marie
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om testamente finns i ärvdabalken (ÄB).

Det finns inget "bäst-före-datum" på testamenten, det är alltså inte viktigt när testamentet upprättades eller av vilka. Testamentet gäller alltså fortfarande. Det som blir viktigt i ert fall är hur det som står i testamentet ska tolkas.

Problemet med testamenten är att den som har skrivit det inte finns där när det ska verkställas, därför kan det ofta uppstå oenigheter gällande vad ett testamente innebär. Därför finns i ärvdabalken riktlinjer för hur ett testamente ska tolkas i 11 kap. Av 11 kap 1 § ÄB framgår att testamentet ska tolkas enligt testatorns (den person som skrivit testamentet) verkliga vilja. Läser man bara vad som står i testamentet, dvs "om angivna testamentstagare avlidit, skall i den avlidnes ställe träda vederbörandes avkomlingar", får man uppfattningen att testatorn ville att ni skulle ärva i er fars ställe. Detta är nog också den mest troliga tolkningen i fallet. Skulle det däremot vara så att någon person påtalar att det inte alls var er fars kusins verkliga vilja att ni skulle ärva istället för er far och kan visa att det är mer troligt så skulle ni kunna bli utan arvet. Som ni säkert förstår är detta inte helt lätt att visa. Ni kommer därför förmodligen att få ett efterarv från er fars kusin genom den förmögenhet dennes fru efterlämnade vid sin död 2016. Det spelar ingen roll att er fars kusin dog för länge sedan.

Eftersom ni har testamentet är det viktigt att ni upplyser er fars kusins frus släktingar om dess existens om ni vill ha del av arvet!

Hoppas ni fått svar på er fråga, annars är ni välkomna att höra av er igen!

Amanda Härle
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2835)
2021-05-05 Går det att göra sin efterlevande make arvslös?
2021-05-03 Kan ett gåvobrev ersättas med ett testamente?
2021-04-30 Kan äktenskapsförord ändra testamente?
2021-04-30 Orubbat bo som sambo

Alla besvarade frågor (92043)