Tolkning av rekvisitet synnerliga skäl i lagen om fastställande av könsidentitet

FRÅGA
Hej Lawline! Jag undrar vad lagen om fastställande av könstillhörighet specifikt §4a innebär."Om sökanden inte har fyllt tjugotre år får tillstånd ges endast om det finns synnerliga skäl."Min flickvän blev nekad att avlägnsa sina könskörtlar just pga detta och undrar vad det "synerliga skäl innebär. Även om det finns praxis om vad just synnerliga skäl innebär
SVAR

Hej,

tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt förarbeten till lagen (Proposition 1992/93:197) står det att:

"Enligt kastreringslagen är åldersgränsen för de aktuella ingreppen i princip 23 år. Undantag kan dock göras om det finns synnerliga skäl. Motsvarande regler bör gälla för tillstånd enligt lagen om fastställande av könstillhörighet. Synnerliga skäl att medge tillstånd före 23 års ålder kan t.ex. vara att den sökande kan befaras få allvarliga psykiska problem om han eller hon tvingas vänta flera år innan ingreppet kan utföras."

Enligt uttalande till lagrådsremiss

"Om sökanden inte har fyllt 23 år får tillstånd till avlägsnande av köns- körtlarna endast ges om det finns synnerliga skäl. Enligt uppgift från Rättsliga rådet har det dock utvecklats en praxis där tillstånd ges redan när personen i fråga har fyllt 18 år."

Jag kunde personligen inte hitta någon specifik praxis på området, men enligt uttalandet har det givits tillstånd om personen har fyllt 18 år. Däremot finns anledningen till åldersgränsen också uttryckt i lagrådsremissen

"Kirurgiska ingrepp i könsorganen kan vara mer eller mindre ingripande och mer eller mindre svåra att överblicka konsekvenserna av. Ingreppen är ofta irreversibla och får ofta konsekvenser för fertiliteten. Kirurgiska ingrepp som innebär att könskörtlar (testiklar eller äggstockar) avlägsnas leder ofrånkomligen till sterilitet. Sådana ingrepp kallas kastrering. Exempel på andra kirurgiska ingrepp som leder till att fortplantningsförmågan varaktigt upphävs är sterilisering. Sterilisering innebär att ägg- ledare eller sädesledare klipps av. Förutsättningarna för att genomföra sterilisering regleras i steriliseringslagen (1975:580)."

För att svara på din fråga så innebär synnerliga skäl alltså exempel att sökanden kan få allvarliga psykiska problem om personen behöver vänta en längre tid.

Hoppas du fick vägledning i din fråga,

med vänlig hälsning

Anna von Fircks
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (309)
2021-12-31 Får HVB-hem ge utegångsförbud?
2021-12-30 Kan arbetsgivare tvinga en arbetstagare att vaccinera sig för fortsatt anställning?
2021-12-13 Har en arbetsgivare rätt att på egen hand kolla upp om en anställd är vaccinerad?
2021-11-30 Vad får man skriva i en patientjournal?

Alla besvarade frågor (98653)