Tolkning av inbördes testamente

Vad betyder detta?

Undertecknade äkta makar förordnar härmed såsom vår yttersta vilja och testamente att den av oss dom överlever den andre skall med äganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap dock med undantag av bröstarvingars arvslott.

Detta är skrivet mellan mina föräldrar. Min far gick bort nyligen och jag är deras gemensamma barn. Har 2 systrar då vi har samma mor. Dom har en gemensamm stuga betyder det att vi arver 1/3 del var när mor dör?

Lawline svarar

Hej, vad roligt att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det låter som att dina föräldrar har upprättat ett inbördes testamente. Arvsordningen i Sverige är ordnad så att om ingenting annat är förordnat så ska ärvdabalken (ÄB) gälla. Det betyder att man sätter lagen ur spel genom att förordna om sin kvarlåtenskap genom ett testamente. När privatpersoner förordnar om sin egendom i testamente så är det vanligt att man uttrycker sig lite knepigt med juridiska termer som egentligen har en annan innebörd. Detta tycks vara fallet här.

Innebörden av testamentet rent juridiskt
Dina föräldrar har skrivit att de vill att den andre maken få det som blir kvar efter arvslotten med full äganderätt. Det som blir tokigt med detta är att det inte finns någonting kvar att ärva med full äganderätt efter att man avräknat bröstarvinges arvslott. En arvslott bestäms utifrån hur många barn som den avlidne har. Har man bara ett barn så är arvslotten alltså hela arvet (2 kap. 1 § ÄB). Det framgår inte riktigt av din fråga om det bara är du som är gemensamt barn eller om dina syskon också är det, jag förutsätter att det bara är du som är barn till din pappa – och då är din arvslott allt som han ägde.

När det sedan kommer till din mamma så har hon ingen självständig arvsrätt i ÄB, utan hon ärver bara din del av arvet (3 kap. 1 § ÄB), och detta ärver hon med något som kallas för fri förfoganderätt. Det betyder att hon har rätt att förfoga hur hon vill över arvet när hon är i livet, men att det ska tillfalla dig när hon dör (efterarv). Skulle hon ärva med full äganderätt så har du ingen rätt att få arvet när hon dör.

Tolkning av testamentet
Så, åter till det dina föräldrar har skrivit i testamentet. Din pappa har alltså skrivit att han vill att du ska få din arvslott [läs hela arvet] och att din mamma ska få resten med full äganderätt [läs ingenting].

Det står helt klart att detta inbördes förordnande är motsägande, och säkerligen inte vad dina föräldrar avsett. Det man då behöver göra är att tolka det på ett sätt som rimligen överensstämmer med din pappas vilja (11 kap. 1 § ÄB). Eftersom det tycks som att din pappa vill att din mamma ska få äganderätt till egendomen, men inte inkräkta på din arvsrätt (det vill säga din rätt att ärva honom då din mor avlider) så tycker jag att den rimligaste tolkningen av förordnandet är att din pappa vill att din mamma ska ärva hela arvet med fri förfoganderätt och att du sedan har rätt att få denna del i arv när hon avlider. Detta baserar jag främst på att din pappa uttryckligen har gjort undantag för din arvslott i förordnandet, om han velat göra dig arvlös hade han inte tagit in detta undantag.

Vad det innebär för stugan
Förutsatt att det bara är du som är arvinge efter din pappa så innebär det att ni inte får en tredjedel var av stugan när din mamma dör. Något förenklat så kan man säga att hälften av stugan har din mamma fått med fri förfoganderätt, vilket innebär att du ska ärva denna del först när hon dör (3 kap. 1 § ÄB). Efter att du ärvt hälften av stugan så ska du få vara med och ärva den andra hälften, delat lika med syskonen på din mammas sida, det vill säga en tredje del var (2 kap. 1 § ÄB). Du ärver således först din pappas hälft av stugan, och sen en tredjedel av din mammas hälft. Sen är det en annan sak att din mamma kanske redan har sålt stugan när hon dör - för det har hon rätt att göra.

Jag hoppas att jag lyckats förklara detta komplicerade förhållande på ett någorlunda begripligt sätt för dig, har du några ytterligare funderingar så är du välkommen att höra av dig till oss igen!

Med vänliga hälsningar,

Josefin TjernellRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning