Tolkning av en klausul i hyresavtal

2021-05-31 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej, om det finns en klausul i hyresavtalet som lyder:"Parterna förbinder sig att godta den hyra och de andra hyresvillkor, lägenhetens och husets skick, gemensamma anordningar i huset samt övriga boendeförhållanden i den mån det rör hyresgästerna gemensamt, varom på grundval av gällande förhandlingsordning överenskommelse träffats eller kan komma att träffas mellan å ena sidan Hyresvärden och å andra sidan Hyresgästföreningen."Kan man då motsätta sig en höjning av hyran på en hyresrätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall den nämnda klausulen utgör hinder för hyresvärden att höja hyran. Du undrar om du kan angripa höjningen med hjälp av den klausulen.

Till att börja med så råder det avtalsfrihet i Sverige, vilket innebär att man får träffa avtal om vad man vill och skriva in de klausulerna som man kommer överens om. I ditt hyresavtal framgår det att partnerna förbinder sig att godta bland annat hyran. Såvitt jag förstår det så åsyftas med parterna, hyresvärden och er hyresgäster. Dock förstår jag det som att hyresgästföreningen och hyresvärden överenskommelser som berör hyresgästerna tillsammans ska gälla. Det innebär att skulle det vara så att hyresgästföreningen och hyresvärden kommer överens om att hyran ska höjas till en viss summa, så ska ni hyresgäster, i enlighet med avtalet godta det de kommit överens om.

Jag menar alltså att ni kan faktiska vara bundna av den höjningen om det är så att det finns en överenskommelse om en höjning. Jag råder dig därför att kontakta hyresgästföreningen och fråga ifall någon överenskommelse avseende hyran har ingåtts.

Hoppas att du fått svar på din fråga

Vänligen,

Soad Garar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1567)
2021-06-15 I vilket skick ska en hyresrätt vara innan inflyttning sker? Och kan bristfälligt skick ge hyresgästen rätt att häva avtalet?
2021-06-11 Kommer avtal för bostad sägas upp efter ingående av äktenskap?
2021-05-31 Tolkning av en klausul i hyresavtal
2021-05-30 Kan man säga upp ett hyresavtal via mejl?

Alla besvarade frågor (93145)