Tolkning av Diskrimineringslagen 2 kap § 4

Hej Jag skulle vilja att ni berättar hur ni tolkar 2 kap 4 § i Diskrimineringslagen, rättigheten för en arbetssökande till information som nekas en anställning. Uppgift om meriter [K2]4 § Om en arbetssökande inte har anställts eller tagits ut till anställningsintervju, eller om en arbetstagare inte har befordrats eller tagits ut till utbildning för befordran, ska sökanden på begäran få en skriftlig uppgift av arbetsgivaren om vilken utbildning, yrkeserfarenhet och andra meriter den hade som togs ut till anställningsintervjun eller som fick arbetet eller utbildningsplatsen.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Nedan följer en redogörelse för hur bestämmelsen du hänvisade till ska tolkas, samt hur en arbetstagare kan gå tillväga ifall arbetsgivaren inte fullföljer sin skyldighet.

Tolkning av bestämmelsen

Såsom det framgår av bestämmelsen, har en arbetssökande som nekats anställning eller arbetsintervju rätt att begära ut meriter i form av CV och liknande uppgifter om de som blev kallade till intervju eller fick anställningen istället. Denna begäran framställs till arbetsgivaren som den uteblivna anställningen eller intervjun berör.

Samtidigt har en arbetsgivare ingen skyldighet att lämna ut vitsord, värdeomdömen eller uppgifter av negativ art till den som nekats anställning eller intervju. 

Om arbetssökande utsatts för diskriminering

Ifall arbetsgivaren inte lämnar ut uppgifter enligt DiskL 2 kap § 4 på begäran av den arbetssökande, kan han eller hon vända sig till Diskrimineringsombudsmannen (DO) enligt DiskL 4 kap § 3 p 2, som kan biträda den arbetssökande. DO kan i sin tur förelägga arbetsgivaren att vid vite fullgöra sin skyldighet enligt DiskL 4 kap § 4 om arbetsgivaren inte rättar sig efter DO:s begäran.

Om du har flera frågor är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Samer MajidRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”