Tolkning av äktenskapsord

FRÅGA
I Äktenskapsförord upprättat inför äktenskap står "All egendom som tillhör eller tillfaller en av oss skall tillhöra den maken enskilt. Giftorätt skall således inte råda i vårt äktenskap." Innebär det att alla förvärv, utöver arv och gåva, även efter äktenskapets ingående blir enskild egendom för den av makarna som gör köpet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Ett äktenskapsord är ett avtal mellan makar eller blivande makar som vill reglera det ekonomiska förhållandet emellan dem. Genom ett äktenskapsord kan makarna bestämma t.ex. att allt som den ena maken förvärvar under äktenskapets gång förblir dennes enskilda egendom (7 kap. 3 § äktenskapsbalken)

I detta fall tolkar jag äktenskapsordet som att all egendom som förvärvats av en make både innan äktenskapet och under äktenskapets gång ska vara makens enskilda egendom. Så för att besvara din fråga: ja, egendom som förvävats efter äktenskapets ingående blir enskild egendom.

Hoppas du fick din fråga besvarad. Hör gärna av dig om du har fler frågor!

Med vänliga hälsningar

Ava Setayesh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1032)
2019-12-11 Äganderättsfrågor i äktenskapsförord
2019-12-08 Kan man tidsbegränsa enskild egendom genom äktenskapsförord?
2019-12-04 Kan ett hus utomlands stå på båda makar, och ändå vara enskild egendom vid skilsmässa?
2019-12-04 Ansvarar den ena maken för den andra makens skulder?

Alla besvarade frågor (75542)