Tolkning av äktenskapsförord

FRÅGA
HejVi har skrivit ett äktenskapsförord via en jurist, men tycker formuleringen känns lite luddig.Vår fråga är alltså om det med nedanstående formulering (som gjorts av juristen) klart och tydligt framgår att innehav samt även Avkastningen på dessa konton skall gälla som Enskild Egendom.Vid följdfråga till juristen - så kändes svaret - lika luddigt."Finansiella instrument och kontanta medel som vid var tid innestår på följande konton ska varaXXs enskilda egendom, vari NN inte ska äga någon giftorätt.ISK...Kapitalförsäkring .....All egendom som träder istället för makes enskilda egendom, liksom avkastningen därav, ska vara enskild.All övrig egendom i boet ska vara giftorättsgods"Är jag helt skyddat för framtiden iom denna formulering? Skall sägas att maken har särkullbarn.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om erat äktenskapsförord kommer att få den verkan att du blir skyddad vid en eventuell äktenskapsskillnad, dvs om ni skulle skilja er eller om din make skulle avlida. Reglerna som är relevant i ditt fall finns i Äktenskapsbalken (ÄktB).

Vad är giftorättsgods?

Giftorättsgods är den egendom som inte är enskild egendom, enligt 7 kap. 1 § ÄktB. Huvudregeln är att all egendom som makarna har i ett äktenskap är giftorättsgods och giftorättsgodset ska ingå i en bodelning vid en skilsmässa eller vid ett dödsfall, enligt 10 kap. 1 § ÄktB. Man kan göra giftorättsgods till enskild egendom genom ett äktenskapsförord precis som ni gjort, enligt 7 kap. 2 § ÄktB.

Hur tolkas ett äktenskapsförord?

Äktenskapsförord är klassat som ett avtal och utgångspunkten när man tolkar avtal är utgå ifrån viljeförklaringen som tar uttryck i orden i avtalet. Det som är skrivet i äktenskapsförordet är alltså det som ska gälla, svårigheter kan dock uppkomma vid begreppsval som går att tolka på flera sätt. De flesta problemen som är kopplade till tolkning av avtal som äktenskapsförord är att de är skrivna av personer som saknar juridiska kunskaper.

Vad innebär detta för dig?

Ditt äktenskapsförord är författat av en jurist vilket till en början är en bra utgångspunkt då jurister besitter kunskap om hur ett avtal ska formuleras så att det enkelt kan tydas utan tolkningssvårigheter. För att förklara innebörden av det äktenskapsförord din jurist har författat skulle jag säga att det innebär följande: De medel som finns på dina konton ska vara dina vid en skilsmässa/dödsfall, om du köper något för dessa pengar blir även denna egendom din enskilda. Även den avkastning du får på denna egendom blir din enskilda (detta innebär att om du t.ex. köper ett hus för pengarna på ditt konto är huset ditt enskilda men även pengarna du skulle få om du skulle hyra ut detta hus). Resterande egendom är er gemensamma och ska därmed ingå i giftorättsgodset och delas på vid skilsmässa/dödsfall. Att din make har särkullbarn påverkar inte innebörden av ert äktenskapsförord.

Vänliga hälsningar,

Maja Elken
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1274)
2021-10-21 Hur gör vi för att upphäva ett gammalt äktenskapsförord?
2021-10-07 Hur kan man reglera enskild egendom vid en eventuell bodelning?
2021-10-05 Giftemål mellan kusiner
2021-09-29 Ärver sambor varandra?

Alla besvarade frågor (96522)