Tolkning av 3 § i lagen om uthyrning av egen bostad

Hur ska Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad (exempelvis egen ägd villa) tolkas med avseende på 3 § andra stycket om hyresgästen. Om kontrakt är skrivet och det där finns en överenskommelse om tre månaders uppsägningstid, gäller då den skrivningen? Det står i paragraf tre st 2 att "Hyresgästen får säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen." Betyder det att ett kontrakt som har tre månaders uppsägningstid inte gäller utan det som gäller är alltid en månad?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Enligt 2 § Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad framgår att om ett villkor i avtalet strider mot lagen och är till nackdel för hyresgästen ska det vara utan verkan om inte annat anges i lagen. Lagen är således ett minimiskydd för hyresgästen, för att förhindra oförmånliga avtal.

Enligt 3 § lag om uthyrning av egen bostad får hyresgästen säga upp hyresavtalet att upphöra vid månadsskifte som inträffar tidigast en månad från uppsägning. Det innebär att ifall hyresgästen säger upp avtalet den 15 augusti ska avtalet upphöra att gälla den 30 september, dvs. i slutet av månaden efter.

För att besvara din fråga kommer, ifall hyresgästen säger upp avtalet, avtalet att sägas upp i slutet av månaden efter oavsett vad som har avtalats. Det gäller dock inte hyresvärden som har rätt att säga upp avtalet att upphöra att gälla först vid slutet av månaden 3 månader från uppsägningen.

Hör gärna av dig om du har fler frågor!

Vänliga hälsningar,

Benjamin von GohrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning