Toalettbesök under arbetstid

2016-11-07 i Rast
FRÅGA
Hej jag undrar om företaget kan förbjuda mig eller hålla på säga till mig att sluta gå på toaletten om jag blir kissenödig och måste gå och kissa vilket jag gör ca 3 ggr om dagen och det tar kanske 3 minuter totalt per gång ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Innan jag besvarar din fråga vill jag bara redogöra för gällande rätt, så du förstår vad vi behöver väga in i vår bedömning senare i svaret.

Arbetsgivaren har ett principiellt ansvar för att en god arbetsmiljö tillgodoses varje arbetstagare och att ohälsa undviks och förebyggs. Detta framgår av 1 kap. 1 § Arbetsmiljölagen och betyder i princip att arbetstagaren inte ska utsättas för onödiga påfrestningar på sin arbetsplats. I 2 kap. 1 § samma lag, säger man att arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur.

På arbetsplatsen ska ni som regel ha tillgång till toaletter och eventuellt även andra utrymmen för personlig hygien som krävs av arbetet som sådant. Du har således även en rätt att utnyttja dem. Precis som i allt annat här i livet, måste det här göras med hänsyn till vad som är rimligt. Det man konstaterat i praxis är att ett totalförbud mot toalettbesök föranleder ohälsa och därför är i strid med de bestämmelser i arbetsmiljölagen jag inledde med. Det är dock inte klarlagt vad som är max antal eller ens rimligt antal gånger att besöka toaletten under ett arbetspass, varpå det måste avgöras fall till fall.

Har din arbetsgivare skäl att anta att du gör något annat när du lämnar arbetet än att just besöka toaletten (sådana saker som inte alltid nödvändigtvis måste ske på arbetstid, lämnar arbetet snabbt för att träffa bekanta o.d.) har han rätt att förbjuda just detta, men alltså inte faktiska toalettbesök. Arbetsgivaren leder och fördelar arbetet och så länge han eller hon håller sig inom de övriga regleringarna om raster är det upp för bedömning i situation till situation om man upplever det som ett problem på arbetsplatsen.

Eftersom problemet mig veterligen aldrig prövats av domstol kan jag tyvärr inte ge dig mer råd än jag gjort ovan, då vi saknar etablerad praxis och det idag inte finns några andra riktlinjer än att man får titta på var situation för sig. Mitt förslag är dock att du tar upp en diskussion med din arbetsgivare om just detta och förklarar hur du känner och din inställning till det.

Med vänlig hälsning,

Anonym Anonym
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rast (89)
2021-05-12 Har man rätt till en halvtimmes rast under ett fem timmars jobbpass?
2021-04-30 Får min arbetsgivare införa rökförbud?
2021-03-31 Ersättning för utebliven rast
2021-03-02 Avdrag på lön för toapaus

Alla besvarade frågor (93111)