Tjänstledigt för studier vid begränsad visstidsanställning

2015-10-31 i Studieledighet
FRÅGA
Jag har en visstidsanställning på sex månader i ett bemanningsföretag. Jag har jobbat i en månad nu, och skall börja studera, vilket jag behöver tjänstledigt för 1 gång i veckan. Får arbetsgivaren säga upp mig p.g.a. detta? Gäller Studieledighetslagen för mig?
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Enligt 3 § i lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning, som även kallas studieledighetslagen ibland, så har man rätt till ledighet om man vid ledighetens början varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren.

Enligt din fråga har du arbetat för din arbetsgivare (bemanningsföretaget) i en månad, och då har du alltså inte den lagstadgade rätten till ledighet för studier.

Du kan alltså inte kräva att få vara ledig en dag i veckan för dina studier. Arbetsgivaren kan om denne vill gå med på det ändå, men det finns inget krav. Om arbetsgivaren säger nej så får du endera låta bli att studera eller säga upp dig. Om du skulle strunta i arbetsgivarens nej och vara borta en dag per vecka räknas det som olovlig frånvaro, och vid upprepad sådan kan arbetsgivaren säga upp dig.

Det är värt att nämna att även om du är eller har varit anställd hos arbetsgivaren så länge som krävs för att omfattas av lagen så har arbetsgivaren rätt (enligt 4 §) att skjuta upp ledigheten i som huvudregel 6 månader. Då får arbetstagaren skjuta upp sina studier med lika lång tid. Arbetsgivaren måste dock ange ett giltigt skäl för uppskjutandet. Det kan sedan användas för att få behålla sin studieplats men påbörja sina studier en senare termin än den man är antagen till.

Men i ditt fall så får du se om arbetsgivaren frivilligt vill låta dig jobba deltid, så att du är ledig en dag per vecka och kan studera, eller så får du skjuta upp dina studier alternativt säga upp dig för att kunna studera.

Vänligen,Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Studieledighet (123)
2020-11-25 Friskvårdsbidrag
2020-10-15 Går det att utöka pågående tjänstledighet?
2020-09-26 Har jag rätt till 25% tjänstledighet när jag ska studera 100%?
2020-09-05 Kan min chef vägra bevilja min ansökan om studieledighet?

Alla besvarade frågor (86873)