​Tjänstledighet vid 25% studier på distans.

2021-09-11 i Studieledighet
FRÅGA
Hej, Jag jobbar 100% på ett företag i exakt 1 år nu. Min dröm är att om 6 månader kunna resa till Asien en månad. Jag tror inte jag kommer få tjänstledigt eftersom det ses som en semester, därför undrar jag om jag kan ta studieledigt 100% för att plugga en kurs på 25-50%? Alltså, har man rätt till studieledighet för att plugga en kurs på distans på 25%?MVHEmelie
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar ifall du har rätt att ansöka om tjänstledighet hos din arbetsgivare för att studera 25% på distans.

För att ha rätt att ansöka om tjänstledighet för studier krävs att man har varit anställd på företaget de senaste sex månaderna eller minst tolv månader under de senaste tre åren, vilket du tycks ha varit (3 § 1 st. SLL). Avvikelser från detta får dock göras i kollektivavtal.

Studieledighetslagen (SLL) säger att arbetstagare i allmän eller enskild tjänst, som vill undergå utbildning, har rätt till behövlig ledighet från sin anställning enligt denna lag (1 § SLL). Detta innebär att studierna som du vill ta tjänstledigt för måste ha en studie- eller kursplan. Det spelar således ingen roll om det rör sig om ett program, enstaka kurser eller distansutbildning. Däremot innebär en 25% studietakt att du endast har rätt till att vara ledig 25%. Resten av tiden räknas inte till den ledighet som du ''behöver'', varför arbetsgivaren har rätt att neka dig 100% tjänstledighet.

Vill även uppmärksamma dig om att din arbetsgivare har rätt skjuta på ledigheten till en senare tid än den du ansöker om (4 § SLL). Om det finns kollektivavtal kan din arbetsgivare skjuta upp ledigheten i sex månader, efter det krävs samtycke från den fackliga organisationen (5 § SLL). Om det saknas kollektivavtal, kan din arbetsgivare skjuta upp ledigheten på obestämd tid. Efter två år har du dock rätt att begära att få frågan prövad i domstol (6 § SLL).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Nicolina Abaas
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?