Tjänstledighet för politiska uppdrag

2016-09-30 i Tjänstledighet
FRÅGA
Jag är kollektivanställd på ett privat företag och jag har sökt en dags tjänstledigt för fullgörandet av en dags uppdrag som förtroendevald kommunal revisor.Detta har inte beviljats. Finns det undantag i kommunallagen där en arbetsgivare kan neka tjänstledigt?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I 4 kap. 11 § kommunallagen kan du läsa att du som förtroendevald har rätt till ledighet från din anställning för att fullgöra dina uppdrag i kommunen. I kommunallagen finns det inte några undantag från denna bestämmelse.

Din ledighet bör alltså beviljas och ifall nekandet från din arbetsgivare inte hade någon annan grund är det felaktigt.

Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Fick du svar på din fråga?