FrågaARBETSRÄTTTjänstledighet 11/11/2016

Tjänstledighet för att prova ett annat jobb?

Hej jag jobbar heltid och är tillsvidare anställd men skulle vilja ta tjänsteledighet i 6 månader för att prova ett annat jobb har jag rätt till att överklaga även om min chef inte godkänner?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Möjligheter till tjänstledighet från nuvarande anställning

Det finns främst två situationer som reglerar rätten till tjänstledigt för att prova på annat arbete.

Om du vill ta tjänstledigt för att starta egen verksamhet finns en möjlighet till tjänstledighet från ditt nuvarande jobb enligt lagen om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet, se här. Rätten gäller såvida inte den nystartade verksamheten konkurrerar med din nuvarande arbetsgivare eller innebära stora svårigheter för arbetsgivaren, t.ex. om du är den ende anställda. För rätt till ledighet måste du varit anställd minst sex månader eller under 12 månader de senaste två åren. Du måste också anmäla att du vill utnyttja rätten till ledighet till din arbetsgivare minst tre månader i förväg där du bl.a. anger hur lång ledigheten väntas bli. Enligt 8 § får din arbetsgivare inte säga upp eller avskeda dig på grund av att du nyttjar rätten till ledighet enligt lagen, du ska inte tåla några försämringar i anställningen över huvud taget enligt 9 §.

Om du är statligt anställd finns en tjänstledighetsförordning (se här) som i princip ger dig rätt till tjänstledigt för att prova på annat arbete - men den gäller som sagt endast statligt anställda, inte anställda i privat regi.

Kollektivavtal?

Om din arbetsgivare är bunden av kollektivavtal kan det i kollektivavtalet finnas bestämmelser om rätt till tjänstledighet. Oavsett om du är med i facket eller inte gäller dessa bestämmelser till förmån för dig. Däremot rekommenderar jag dig att, om du skulle vilja överklaga, ansluta dig till facket (om du inte redan är medlem) och kontakta dem för vidare konkreta råd i just din situation på din arbetsplats.

Hoppas du med detta fick svar på din fråga!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare